Stanovisko hnutí Sousedé k privatizaci bytového fondu

Souhlasíme s tím, že privatizace bytových domů svěřených městské části Praha 2 je potřebná, její oddalování navíc udržuje v nejistotě velké množství lidí, kteří jsou nájemníky v těchto domech. Vlastnictví velkého množství nemovitostí navíc zatěžuje aparát úřadu MČ a správa domů prostřednictvím správních firem dává prostor k manipulacím s tímto majetkem.
Nemůžeme ale souhlasit s navrženým způsobem výběru domů postaveným výhradně na ekonomických kritériích.
Východiskem pro privatizaci by měla být úvaha, pro jaké účely má městská část mít ve vlastnictví bytový fond. Městská část by měla vlastnit bytové domy pro určité účely: pro účely sociální by bylo vhodnější si ponechat domy s menšími byty a nižší kategorie (sociální byty, startovní byty pro mladá manželství apod.), případně domy, které bude možné přebudovat na domy s pečovatelskou službou, jejichž potřeba se v budoucnu bude rychle zvyšovat. Podobně by se hodilo vytipovat a udržet ve vlastnictví několik domů, které v budoucnu bude možné přebudovat na bezbariérové, na chráněné bydlení pro duševně postižené a podobně. Pro účely ovlivnění územního rozvoje městské části by zase bylo vhodnější udržet určité soubory domů, budovy na exponovaných místech a podobně.
Všechny tyto účely jsou naznačeny v dokumentu Cíle bytové politiky, ale bohužel se už nijak nepromítají do zvolených kritérií, podle nichž mají být vybrány domy na prodej. Kritéria, tak jak jsou zvolena, v podstatě říkají, že jediným účelem, pro který městská část domy má, je výnos z nich, a proto se nyní zbaví těch, které nevynášejí dost.
Předložené materiály a zvolená kritéria neumožňují odhadnout, kolik domů a s jakými byty bude privatizováno a které zůstanou městské části – je to střelba naslepo. Přitom je známo, že vloni se na náklady městské části vytvářela databáze nemovitostí, která by potřebné údaje měla obsahovat a měla by umožnit obratem zjistit, jaké domy a byty městské části zůstanou.
Proto jsme na zastupitelstvu navrhovali následující postup: nejprve projednat materiál Cíle bytové politiky, na jeho základě vymezit, které konkrétní domy bude vhodné ponechat ve vlastnictví městské části, a teprve na základě toho naplánovat privatizaci toho zbývajícího. Domníváme se, že prodleva, která by takto vznikla, by nemusela být příliš velká a nezpůsobila by takové škody jako ukvapené schválení prodeje nevhodně vybraných domů. Na tento návrh bohužel nebyl brán žádný zřetel.

Pozn. red.: Stanovisko bylo předloženo v nezkrácené verzi na jednání ZMČ dne 3. 2. 2004 zastupitelkou za hnutí Sousedé Z. Jírovou a nebylo zastupiteli schváleno

Sousedé: Z. Jírová, C. Tourkiová, S. Sojka

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout