Stabilní sběrny nebezpečného odpadu

Hlavní město i městské části rozšiřují počty míst, kam občané mohou odkládat věci, které již nepotřebují. Kromě toho přibývá také míst, kam lze přinést také nebezpečný odpad, při jehož likvidaci je třeba dodržet zvláštní opatření, daná zákonem. Do něj patří například zářivky, výbojky, obaly od barev a ředidel, staré léky, autobaterie, monočlánky, ale i ledničky. Pro lepší orientaci přinášíme našim čtenářům úplný seznam sběren. Připomínáme, že v budově radnice na nám. Míru 20 je umístěn červený kontejnerek pro sběr použitých baterií.

Přehled sběren nebezpečného odpadu
* Perucká 4, Praha 2, areál společnosti Komwag, tel.: 22 51 54 58
Na Vackově 24, Praha 3, Jiří Štýrský, tel.: 66 31 30 43
Bartoškova l/a, Praha 4, František Gruber – výkup druhotných surovin, tel.: 692 59 66
Mikulova, Praha 4, Sběrné suroviny Praha, tel.: 791 90 35
Kolarovova, Praha 4, Sběrný dvůr hl. m. Prahy, tel.: 44 40 01 64
* Dobronická 892, Praha 4 – Libuš, areál společnosti VS Ekoprag, tel.: 0603/455 004
Klikatá 46, Praha 5, areál společnosti Tores, tel.: 57 21 43 0
Na Valentince 6, Praha 5, areál společnosti VDA Praha, tel.: 90 05 21 20,
Šostakovičovo nám. 1987, Praha 5, Sběrné suroviny Praha, tel.: 652 25 19
* Proboštská 1, Praha 6, Sběrný dvůr hl. m. Prahy, tel.: 24 31 12 49
* Suchdolská, Praha 6, Areál sběrných surovin Kačírek – Seidl, tel.: 20 92 20 21,
Bubenské nábř, 10, Praha 7, areál společnosti VDA Praha, tel.: 87 50 32
* Voctářova, Praha 8, Sběrný dvůr hl. m. Prahy, tel.: 66 00 72 99
* Poděbradská 36, Praha 9, provozorna společnosti IMP – servis, tel.: 66 31 09 62
K Žižkovu, Praha 9, areál společnosti Pražské služby (spodní vrátnice), tel.: 66 00 83 00
* Chvalkovická 3, Praha 9, Sběrný dvůr hl. m. Prahy, tel.: 81 92 49 59
* Dřevčická 224, Praha 10, Sběrný dvůr Domeček, tel.: 628 05 41
Moskevská 418, Praha 10, areál společnosti Pražské služby, tel.: 67 31 01 18,
Teplárenská 5, Praha 10, areál společnosti Josef, Assmann, tel.: 72 70 32 31, 0603/349 323
V korytech, Praha 10, areál společnosti Papkov (nákladové nádraží Strašnice), tel.: 78 22 929
* Pražská 38, Praha 10, areál společnosti RPS – Ekologie, tel.: 96 33 99 45
Pozámka redakce.: * sběr zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků = ledničky

Zveřejněno: 05.11.2001 – support@publix.cz
Vytisknout