Společná odpovědnost

Možná jste již v ulicích Prahy zaregistrovali černé reklamní plochy s obličejem ustarané ženy a nápisem „Moje dítě má problémy. Pomozte.“ Jde o kampaň na podporu Diagnostického ústavu pro mládež (DÚM), školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Důvodem pro umístění do DÚM sice bývá konkrétní jednání dospívajícího, ale pravá příčina obvykle spočívá ve zjevně či skrytě nefungující rodině. „Prostřednictvím kampaně apelujeme na dospělé, aby si uvědomili, že nejen rodina, ale celá společnost má svůj díl odpovědnosti za problémy mladých“, říká R. Rejda, koordinátor akce, ředitel společnosti Engine Room. Získané finanční dary budou využity jak k rozšíření péče o svěřence DÚM, tak k posílení programů prevence. Bližší informace na tel.: 22 19 61 18 a 0604/201 949.   

red

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout