Speciální školy pro slabozraké děti

Speciální školy pro zrakově postižené děti na nám. Míru jsou fakultními školami Pedagogické fakulty UK a zajištují kvalitní základní vzdělání zrakově postižených dětí a dle možností také jinak handicapovaných dětí, pro které je vhodná individuální vzdělávací péče v malém třídním kolektivu. Do školy je bezbarierový přístup. Pro své žáky zajišťuje škola bydlení v internátě rodinného typu, stravování ve vlastní jídelně, péči o žáky všech ročníků ve školní družině a klubu a mimoškolní činnost v různých zájmových oblastech (např. keramika, výpočetní technika atd.), zdravotní tělesnou výchovu, logopedickou a oftalmopedickou péči. Prostřednictvím Speciálně pedagogického centra škola poskytuje odborné poradenské služby pro integrované zrakově postižené žáky a širokou veřejnost.

red

Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout