Soutěžte s městskou částí a Vinobraním na Grébovce

Oficiální stránky Vinobraní na Grébovce aneb VINOHRADSKÉ SLAVNOSTI S DOBOVÝMI TRHY: www.vinobraninagrebovce.cz

KAREL IV. A JEHO ČTYŘI ŽENY
Tipovací soutěž pro všechny věkové kategorie

Nosnou linií letošního Vinobraní na Grébovce bude Karel IV. a jeho čtyři ženy. Proč zrovna Karel IV., je nasnadě: v letošním roce jsme si připomenuli (či ještě připomeneme) řadu významných výročí spojených s tímto významným panovníkem. A protože Karel IV. se proslavil nejen svými panovnickými činy, ale i značným počtem zákonných manželek, rozhodli jsme se věnovat letošní ročník vinobraní i císařovým ženám.
Jak si všichni pamatujeme ze školy, manželkami Karla IV. se postupně staly Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta (Eliška) Pomořanská. Každá z nich bude patronkou určité části letošního Vinobraní. Vaším úkolem bude tipnout, která královna se stane patronkou té které tematické oblasti.

Z jakých oblastí, kterým jednotlivé královny mohou být patronkami, můžete vybírat?
a) soutěžní zápolení a divadelní kratochvíle pro děti i dospělé
b) rytířská klání na koni, pěší turnaj
c) tradiční řemesla, život v podhradí
d) herecká společnost jokulátorů, žonglérů a jiných komediantů

Pokud nám své tipy pošlete do 10. září na adresu redakce, máte šanci vyhrát hodnotnou cenu, která Vám bude předána v rámci Vinobraní. A pokud navíc uvedete i některá letošní z výročí, spojená s Karlem IV., Vaše šance na získání hodnotné ceny prudce stoupne, i kdybyste se se svými tipy nestrefili.

Na Vaše dopisy i Vaši přítomnost na Vinobraní se již nyní velice těšíme a věříme, že se osobně setkáme při předávání cen nebo u skleničky dobrého burčáku.

 

Výtvarná soutěž pro děti

Ústřední téma soutěže se váže k akci „Vinobraní na Grébovce aneb slavnosti vinné révy“, která se konala v září roku 2007 v Havlíčkových sadech. Pojďte s námi, milé děti, zavzpomínat na loňské oslavy, kulturní vystoupení, soutěže a odměny, ale i všechny ostatní chvíle, které jste zde prožily.

SOUTĚŽNÍ ÚKOL Č.1

„Tak to bylo moje vinobraní...“ Úkolem č. 1 je nakreslit nebo namalovat, jak právě ty vzpomínáš na loňské vinobraní na Grébovce. Co se ti nejvíce líbilo, co tě pobavilo, co zajímavého jsi zde prožil.

SOUTĚŽNÍ ÚKOL Č.2

„Karel IV. a jeho manželky“ (Manželky Karla IV.) Pro ty z vás, kteří se loňského vinobraní nemohli zúčastnit tu máme úkol číslo 2. Tak velkého a významného panovníka, jakým byl Karel IV., zná jistě každý z Vás. Znáte ale také ženy, které se staly jeho manželkami? Jaké byly, čím se proslavily či co pro ně bylo charakteristické? Zapátrejte v historii a nakreslete či namalujte některou z manželek Karla IV, která vás nejvíce zaujala. Na druhou stranu obrázku můžete připojit i krátký popis proč vás zaujala právě tato žena. (tento úkol si mohou vybrat samozřejmě i děti, které byly na vinobraní)

Uzávěrka soutěže:

Své práce můžete zasílat do 31. července 2008 na adresu: Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů, MČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2.
Práce označte heslem „Výtvarná soutěž“. Vyznačte také číslo soutěžního úkolu, ke kterému se vaše práce vztahuje.Soutěž bude probíhat v předškolní kategorii a v kategoriích mladšího a staršího školního věku. Maximální formát obrázků je A3. Nezapomeňte k soutěžnímu dílu připsat své jméno, příjmení, věk, adresu, telefonní číslo a školu či školku, kterou navštěvujete.
Vyhodnocení výtvarné soutěže, včetně vernisáže všech došlých obrázků, proběhne v rámci Vinobraní na Grébovce v září 2008. Tři nejlepší práce budou v každé kategorii odměněny hezkými cenami.

Bližší informace podá:
Mgr. Miluše Bromová
tel.:236 044 280
e-mail: bromovam@p2.mepnet.cz.

 

Zveřejněno: 24.07.2008 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout