Soutěž pro děti

MČ Praha 2 vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma „Navrhněte hřiště svých snů“. Obrázky ve formátu A 4 zasílejte do konce února na adresu Jana Havlíková, odd. volnočasových aktivit, ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2. Podrobnější informace najdete na úřední desce MČ, v informační kanceláři a na internetu: www.praha2.cz.

red

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout