Soutěž nebude zrušena

Hlavní město nevyhovělo žádosti dvou občanských sdružení, která podala v loňském roce na magistrát podnět zpochybňující obchodní veřejnou soutěž „na pronájem areálu Havlíčkových sadů“. Občanská sdružení argumentovala tím, že soutěž proběhla v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Na základě svých tvrzení požadovala pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva druhé městské části, které vloni v květnu rozhodlo o uzavření smlouvy o rekonstrukci a pronájmu tří historických objektů v Gröbovce se společností CEELI Institut, o.p.s. Občanská sdružení zřejmě nepostřehla, že vypsaná soutěž byla na „výběr nejvhodnějšího investora rekonstrukce a nájemce areálu“ a proběhla dle podmínek občanského zákoníku, nikoliv uvedeného zákona – Praha 2 totiž hledala investora a jeho peníze, nikoliv dodavatele, kterému by následně platila.
Hlavní město si dalo právníky vypracovat odborné stanovisko a po prověření celé záležitosti a posouzení skutečností dospělo k závěru, že při vypsání soutěže a hodnocení nabídek nedošlo k žádnému porušení zákona, které by mělo za následek zrušení obchodní veřejné soutěže. Návazně na tom neshledalo žádný protiprávní postup ze strany zastupitelstva MČ Praha 2 a tudíž ani důvod pro to, aby Rada hl. m. Prahy využila svého práva pozastavit výkon zastupitelstva Prahy 2 z 29. 5. 2001. Definitivně se tak potvrdila platnost smlouvy o výběru investora a následně pronájmu historických objektů – Gröbeho vily, Pavilonu a Dolní Landhausky společnosti CEELI Institut, o.p.s. Společnost se ve smlouvě zavazuje uvedené objekty na vlastní náklady rekonstruovat a po dobu nájmu udržovat a dále přispět částkou dalších 24 milionů korun na obnovu celého areálu Havlíčkových sadů.   

len

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout