Soutěž na vizuální styl

Naší městské části bylo sice v lednu uděleno právo používat znak a prapor, ale nikoliv jejich konkrétní grafická podoba. Oba symboly byly MČ uděleny pouze ve formě odborného popisu. Tento popis například nezahrnuje ani tvar štítu, ani vzájemnou velikost jednotlivých částí (heraldických figur). Návrhy, které byly uveřejněny v lednovém čísle Novin Prahy 2, jsou z hlediska heraldiky pouze pomocným prostředkem. Znak a prapor jsou však jenom dvě součásti toho, čemu se říká vizuální styl, neboť vůbec neřeší například spojení znaku a nápisu „městská část Praha 2" (tj. logo městské části). Rada městské části Praha 2 se tedy na doporučení kulturní komise rozhodla vypsat soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu MČ a k účasti vyzvala dohromady deset autorů a autorských týmů. Každý z vyzvaných by měl předložit grafický návrh loga městské části (znak a nápis městská část Praha 2), základní návrh pro hlavičkový papír a svoji nabídku (rozpočet) na zpracování celého grafického manuálu pro městskou část. Vítěze bude vybírat soutěžní komise, složená většinou z odborníků. Vítězné soutěžní nabídky budou oceněny (za
1. místo získá autor 20 000 Kč, za 2. místo 10 000 Kč a za třetí místo 5 000 Kč). S vítězem soutěže by měla městská část uzavřít smlouvu na dodání grafického manuálu. Slavnostní vysvěcení praporu MČ Praha 2 je naplánováno na září 2003 a bude se konat v rámci oslav Vinohradského vinobraní.
   

MgA. Martin Bradáček, vedoucí odboru kultury a inf

Zveřejněno: 05.03.2003 – support@publix.cz
Vytisknout