Smíření něco stojí

Smíření něco stojí aneb O příležitostech v krizích jedince, rodiny a komunity, to je téma mezioborové konference, kterou pořádá 27. března SOS centrum Střediska křesťanské pomoci v Praze Diakonie ČCE. Odborníci z celé republiky se setkají na půdě Evangelické teologické fakulty v Černé ul. 9 v Praze 1, aby zde hovořili na téma smíření z pohledu psychologického a teologického. „Budeme se zabývat tím, co znamená smíření pro člověka, smíření sám se sebou, smíření dvojice, smír obce po záplavách, vyrovnávání se s neštěstím, se ztrátou a smrtí,“ říká vedoucí SOS centra dr. J. Čierná. „Témata budou prezentována formou referátů, panelové diskuse, dílen,“ dodává. Přihlášky přijímají na telefonu 222 521 912, faxem 222 520 589, e-mail: sos@diakoniecce.cz.   

red

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout