Slovo úvodem: Více peněz pro jednotlivé školy

Vážení spoluobčané,
jsem přesvědčen, že měsíc září je případný čas k úvaze o školách a školství. Možná by bylo dobře na začátek připomenout, že školství je dlouhodobou prioritou městské části Praha 2, což se již projevilo zásadním zlepšením technického stavu školních budov (WC, jídelny, fasády, tělocvičny) a vybudováním školních hřišť u naprosté většiny základních škol zřízených městskou částí. Kompletní výdaje Prahy 2 do školství za roky 2001 a 2002 činily 162 milionů korun, z toho na základní školy 110 milionů.
Chceme dobře vybavené školy s programy, které pokrývají různost požadavků rodičů i dětí a umožňují dobré uplatnění dětí v dalším životě. Je pravda, že dobrou (nebo vynikající či naopak špatnou) školu dělají hlavně učitelé. Mnozí z nich chápou své povolání jako poslání a finanční ohodnocení vnímají jako sekundární, nicméně i jich se dotýkají běžné starosti kolem rodiny, bydlení, atd.
V Praze je plat učitelů znatelně pod úrovní průměrného pražského platu a je třeba hledat cesty k jeho navýšení. Finance na platy a učební pomůcky přidělované ze státního rozpočtu jsou striktně odvozeny od počtu dětí v dané škole a zodpovědnost za jejich dostatek přejde pravděpodobně od začátku příštího roku z hlavního města Prahy (HMP) na bedra městských částí. Platili jsme jen provoz, údržbu, opravy a investice, nyní budeme zodpovídat i za rozdělování peněz na platy a učební pomůcky. V letošním roce zatím dotuje HMP základní a mateřské školy v Praze 2 více než čtyřmi miliony korun. Vážnost situace podpořím citací z dopisu ředitelky školského odboru magistrátu starostům: „Ve smyslu výše uvedeném jsem nucena i já Vás požádat o provedení nezbytných opatření k minimalizaci škol a školských zařízení s nadnormativní potřebou zdrojů v roce 2004.“ Kolik peněz přijde na jednoho žáka, je v rukou MŠMT a vlády, omezenou možnost korekce má HMP, v Praze 2 můžeme ovlivnit „jen“ účelnost jejich užití. Pro nás z toho vyplývá nepříjemná nutnost zvažovat, kde a jak ušetřit. Možnou cestou je zvyšování průměrného počtu dětí ve třídách. To je sice na první pohled nepříjemné, ale, jak potvrzují někteří ředitelé, při vhodném způsobu výuky to nemusí znamenat zhoršení kvality. Navíc třídu s vyšším počtem dětí je možno na vybrané předměty dělit. Shodli jsme se již před lety s řediteli, že ideální průměrný počet dětí ve třídě je 25, letos je průměr 22,3.
Vzhledem k poklesu počtu žáků v Praze 2 (5639 žáků základních škol ve školním roce 1990/1991, 3997 žáků v r. 2002/2003, tedy pokles o 1642 žáků) je nutné uvažovat i o sloučení a útlumu některých mateřských a základních škol. To obecně znamená prodloužení cesty dětí do školy, současně ale vzroste i aprobovanost výuky, neboť pro některé předměty nelze naplnit na stávající základní škole úvazek učitele v předmětu, pro který má příslušnou kvalifikaci.
Nelze očekávat, že sloučení či útlum v dané lokalitě přivítají rodiče a pedagogové. Nechceme ale posilovat finanční zdroje na platy a učební pomůcky na úkor ostatních výdajů v oblasti školství a volného času. Též je třeba vzít v úvahu finanční požadavky na další povinné i jen žádoucí aktivity městské části (sociální oblast, bytový fond, parky) i oprávněné potřeby obyvatel „zbytku“ Prahy 2 a vynakládat finance co nejefektivněji.
Připomínám, že MČ chce při sloučení zachovat nadstandardní aktivity dotčených škol. Pokud by došlo k uvolnění školní budovy, městská část Praha 2 ji hodlá zachovat i nadále pro výchovné a vzdělávací aktivity.

RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

Zveřejněno: 08.09.2003 – support@publix.cz
Vytisknout