Slovo úvodem: Na závěr volebního období

Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás prostřednictvím Novin Prahy 2 naposledy v současném funkčním období zastupitelstva městské části, rady městské části, mém i mých zástupců. Za necelý měsíc, 1. a 2. listopadu, se budou konat obecní volby, ve kterých budete moci využít svého volebního práva a vyjádřit své preference pro kandidáty politických stran či hnutí registrovaných k volbám jednak v městské části Praha 2, jednak v hlavním městě Praze. O týden dříve budou mít občané bydlící v novoměstské části Prahy 2 podobně možnost vyjádřit se i k osobě nového senátora.
Termín voleb je zarámován dvěma událostmi, které výrazně zasahují do života města i všech jeho obyvatel. Praha se dosud plně nevzpamatovala ze srpnových „rekordních" povodní; fungování všech systémů ani život občanů se dosud nevrátily do běžných kolejí. I když Praha 2 nebyla samotnými záplavami příliš postižena a neutrpěla vážnější škody, jsme solidární s městskými částmi, které jsou na tom hůře, některé podstatně. Vypomáháme kupř. dočasným ubytováním občanů, kteří ztratili střechu nad hlavou, zastupitelstvo rozhodlo i o výpomoci finanční.
Rád bych touto cestou poděkoval příslušníkům Policie ČR, Městské policie, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a všem občanům Prahy 2, kteří ať jako dobrovolníci či v rámci své pracovní činnosti pomáhali i pomáhají v tom, aby se město vrátilo k normálu co nejdříve. Poděkoval bych rád i těm, kteří se rozhodli přispět na některé povodňové konto či poskytnout občanům v nouzi materiální pomoc; a v neposlední řadě děkuji Vám všem za
trpělivost, s níž zvládáte nepohodlí, které povodeň městu a jeho obyvatelům přinesla.
Druhou událostí, kterou mám na mysli, je zasedání Severoatlantické aliance na úrovni nejvyšších představitelů členských států. To se bude konat v Praze ve dnech 21. - 22. listopadu a předpoklad je, že se pražský summit stane dalším milníkem v procesu adaptace NATO na nové bezpečnostní prostředí. Po skončení studené války začala Aliance ke svému základnímu poslání organizace kolektivní obrany přibírat postupně prvky organizace kolektivní bezpečnosti. Průběh zasedání a jeho výstupy budeme proto se zájmem sledovat. Současně však vnímáme, že shromáždění více než 40 delegací vedených prezidenty či předsedy vlád členských zemí přinese Praze jako hostitelskému městu některé problémy, které se dotknou i života jeho obyvatel. Půjde především o opatření bezpečnostního rázu, o navazující opatření dopravně - inženýrská, dojde ke změnám v organizaci školního roku apod. Vzhledem k tomu, že účastníci a hosté zasedání budou ubytováni převážně v centru města a že program bude probíhat zejména v Kongresovém centru, bude Praha 2 „tranzitním" prostorem. Kromě opatření, které si vyžádá organizace zasedání, je třeba počítat i s tím, že se na veřejných prostranstvích v Praze 2 uskuteční ohlášená shromáždění skupin nespokojených se zasedáním, případně s Aliancí samotnou. Věřím, že občané Prahy 2 s trpělivostí zvládnou i toto období - Praze i České republice může zasedání NATO svými výsledky přinést mnoho prospěchu.
Obecním volbám v Praze 2 a představení kandidujících stran či hnutí je věnován prostor v tomto čísle Novin Prahy 2. Organizace voleb bude standardní a většině voličů známá, voliči noví budou mít možnost se s ní seznámit i v samotných volebních střediscích. Jednou z výraznějších změn, kterou přináší současný platný volební zákon pro obecní volby, je zavedení tzv. pětiprocentní klauzule. Ta znamená, že reprezentaci v novém zastupitelstvu budou mít pouze ty subjekty, které získají ve volbách více než
5 % odevzdaných platných hlasů, hlasy pro ostatní subjekty propadnou.
Vážení občané, rád bych Vás vyzval, abyste svého volebního práva využili a voleb se zúčastnili - jde o rozhodování, které svým výsledkem ovlivní budoucí rozvoj naší městské části na další čtyři roky. Přeji všem, aby měli při své volbě šťastnou ruku!

Mgr. Michal Basch, starosta (ODS)

Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout