Slovo úvodem


Vážení spoluobčané,
ačkoliv zima nám stále ještě dokáže pěkně předvést, co dovede, brzy už přece jenom přijde jaro, na které se určitě většina z nás těší. Ostatně touha po teple a světle, tzn. po dlouhých dnech prohřátých sluncem, je v nás zakódována ještě z dob, kdy nebylo možno si pořídit světlo zapálením lampy či otočením vypínače a každá zima znamenala přímé ohrožení života.
A s jarem se, jako každoročně, zpřísní pohled obyvatel města na okolí, na čistotu ulic, chodníků a parků. Je to i proto, že udržování čistoty je v předjarním období nej-
obtížnější, a přitom každý nedostatek v tomto směru je více vidět.
Ačkoliv obec se snaží dělat pro čistotu ulic, chodníků a parků mnoho a vydává na úklid nemalé finanční prostředky, ne vždy se čistotu daří udržet, a to zvláště v tomto čase. Ať už jde o nečistotu způsobenou lidmi, či o nečistoty, které za sebou zanechávají psi. A tady bych vás chtěl, a to zvláště nyní, o něco poprosit.
Než odhodíte cokoliv, třeba pytlík od bonbonů nebo od hamburgeru na zem, rozhlédněte se kolem po koši na odpadky. Určitě není daleko a stačí jen pár kroků. A když váš pes vykoná potřebu, využijte možností, které jsou obcí nabízeny formou sběrných košů na psí exkrementy, vybavených pytlíky s lopatičkou. Berte ohled na ostatní, kteří po chodnících chodí, aby se nemuseli stále dívat pod nohy. Psí exkrementy jsou sbírány - určitě jste je viděli, ty čtyřkolky s vysavačem, jak jezdí po chodnících a v parcích. Ale při nejlepší vůli se to při délce čištěných komunikací nedá stihnout tak, aby bylo v každou týdenní, natož denní dobu vše včas uklizeno.
V této souvislosti je možná na místě vysvětlit jeden omyl, v němž mnoho majitelů psů žije. Myslí si, že když za psa platí poplatek, zaplatí si tím i úklid po něm. Není tomu tak. Náklady na úklid chodníků od psích pozůstatků - a ještě ne dokonalý - stojí mnohonásobně více, než činí souhrn všech vybraných poplatků za psy.
A teď ještě z jiného soudku. Množí se oprávněné stížnosti na stav čistoty kolem kontejnerů na tříděný odpad a na frekvenci jejich vyprazdňování. Co se týče čistoty kolem kontejnerů, tak úklid kolem nich již nyní je a bude i nadále častější. Co se týče frekvence vyprazdňování, je mapováno, kde k přeplňování dochází, a frekvence na kritických místech bude po dohodě s magistrátem, který sběr tříděného odpadu financuje, zvýšena. Ale jistě jste si všimli, že k přeplňování dochází zejména v blízkosti velkých obchodů a restaurací, které by sice měly mít své vlastní nádoby na tříděný odpad, ale z finančních důvodů si je nezajistí a „využívají" nádoby, které svou kapacitou byly určeny pouze pro obyvatele bytů okolních domů. Takže kromě již zmíněného zvýšení frekvence vyprazdňování využijeme i legislativních možností přimět velké „dodavatele" tříděného odpadu (sklo, papír, plasty), aby svůj odpad ukládali do vlastních nádob.
Promiňte mi na závěr to počáteční „vychovávání", ale prostě jsem neodolal možnosti využít s přicházejícím jarem úvodníku tímto způsobem.

Ing. Libor Krátký, zástupce starosty (ODS)

Zveřejněno: 05.03.2003 – support@publix.cz
Vytisknout