Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
před několika měsíci jsem v úvodním slově upozorňoval na připravované sčítání lidu, domů a bytů. I na okolnost, že výstupy ze sčítání byly a jsou unikátním a nenahraditelným historickým a statistickým materiálem, podkladem pro demografické a ekonomické analýzy, pro rozhodování samosprávy i státní správy, i pro sféru podnikatelskou.
Sčítání vede k získání jednotně uspořádaných informací o obyvatelstvu, domovním a bytovém fondu, o ekonomických aktivitách obyvatelstva, o jeho národnostním a náboženském složení, aj. Snažil jsem se přitom upozornit na to, že z vyplnění sčítacích formulářů nehrozí ohrožení individuálního soukromí žádného z Vás.
Před pár dny Úřad městské části Praha 2 obdržel od Českého statistického úřadu předběžné výsledky tohoto sčítání za naši městskou část.
Jde o prvou orientaci, která však má již i jistou vypovídací schopnost. Zejména potvrzuje trend posledních desetiletí spočívající v trvalém poklesu počtu obyvatel Prahy 2 (pro srovnání připomínám články RNDr. Perlína v Novinách Prahy 2 v listopadu 1999, resp. lednu 2000).
Jde o pokles jak celkového počtu obyvatel, tak počtu obyvatel v jednotlivých kategoriích. Je dán jak nižší porodností – ta se však již celkem stabilizovala, s posunem k vyššímu věku prvorodiček – tak migrací, kde počet odstěhovaných převyšuje počet přistěhovalých. Důvody odstěhování jsou přitom různé: dobrovolné přemístění do trvale obytných i nových nemovitostí mimo střed města stejně jako nedobrovolné přemístění vyvolané vlastníky domů. Přitom se na jedné straně za období od posledního sčítání počet bytových domů v Praze 2 výrazně nezměnil, na druhé straně je prakticky stejné procento domů z různých důvodů neobydlených. Hrozivější je skutečnost, že je v Praze 2
téměř 16 % bytů neobydlených: cca 1 % je nezpůsobilých, u mnohých dalších je zřejmě důvodem čekání vlastníků na deregulaci nájemného a uvolnění trhu s byty. To by přitom zajisté zvýšilo mobilitu obyvatelstva ve vztahu k pracovním příležitostem apod.
Je zatím brzy na to utvořit si definitivní závěry nad zmíněnými i dalšími zveřejněnými čísly, nicméně jsou poučením i jistým vodítkem již i v této formě.

Michal Basch

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout