Slavnostní průvod spolku Vltavan

Slavnostní průvod ke 130. výročí založení spolku Vltavan, který se konal v sobotu 16. 6., zastavil na chvíli dopravu v ulicích Podskalí a na Karlově náměstí. Nikdo se ale nezlobil – malebný průvod, jehož čelo vedli policisté na koních, vyvolal ve všech přihlížejících sympatizující úsměv a mnozí kolemjdoucí ho doprovázeli až k Novoměstské radnici, kde představitele spolku uvítal starosta naší městské části Mgr. M. Basch. Čtyři vltavanské kapely vyhrávaly do kroku nejen svým členům, ale i hostům - zástupcům Jednoty kominíků, baráčníků (např. z Odolene vody, Uhříněvsi či ze Sázavy) a spolku Havlíček z Řevnic. Slavnostního shromáždění na Novoměstské radnici se zúčastnil také primátor hl. m. Prahy Ing. arch. J. Kasl, který převzal nad oslavami záštitu.

red

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout