Setkání smírčích rad

Počátkem léta se ve Vsetíně setkaly všechny smírčí rady, které v České republice pracují. První u nás byla založena před deseti lety v Praze 5 a jejím posláním, tak jako ostatních smírčích rad, je narovnávání konfliktů a řešení sporů vzniklých v běžném životě mezi občany, občany a institucemi, mezi institucemi. Tzn. například spoy mezi sousedy o rušení nočního klidu, interetnické a mezigenerační spory, spory mezi rodiči a školou a jiné, vyjma těch, kde jde o trestněprávní činnost a kde se druhá strana odmítá zúčastnit. Každá smírčí rada se snaží nestranně vést znepřátelené strany k dohodě. Nenařizuje žádná řešení, nesoudí a nehodnotí, pouze se snaží usnadnit komunikaci, vyjasnit postoje a najít takové východisko, se kterým budou spokojeny obě zúčastněné strany. Velikou výhodou řešení sporů prostřednictvím smírčí rady je její rychlost, snadná dostupnost a bezplatnost. Smírčí rady nyní pracují ve Vsetíně, v Brně, v Pardubicích, v Ostravě a v Praze a jejich úspěšnost při řešení konfliktů je poměrně značná.
Smírčí rada při MČ Praha 2 zahájila svou činnost letos na jaře. Je složena z odborníků vyškolených Centrem pro vyjednávání a řešení konfliktů. Její členové pracují v radě dobrovolně ve svém volném čase a zdarma. Jsou mezi nimi právníci, psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci. Máte-li i Vy nevyřešené spory, nevíte jak dál, vaše komunikace uvízla na mrtvém bodě, získáte podrobnější informace u E. Vojtěcha na tel.: 22 51 40 79, nebo u M. Polanského na tel.: 0606/627 154, písemně na adresu: MČ Praha 2, Smírčí rada, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, nebo napište na e-mailovou adresu smirci.rada@seznam.cz.

Barbora Resnerová, předsedkyně Smírčí rady Prahy 2

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout