Seminář Finanční arbitr a spotřebitelé

Humanitní odbor ÚMČ Praha 2 pořádal ve spolupráci s občanskou poradnou Společnou cestou další z cyklu bezplatných seminářů, tentokrát na téma Finanční arbitr a spotřebitelé. Proběhl ve čtvrtek 18. října v zasedacím sále radnice č. 614(nám. Míru 20, 6. patro).
Účastníci se seznámili s úřadem finančního arbitra a dozvěděli se o oblastech, ve kterých se na něj mohou jako spotřebitelé obracet. Finanční arbitr jim vysvětlil své kompetence a rozhodovací možnosti včetně dopadů, které mohou mít vydaná rozhodnutí na účastníky sporu. Přednášel Lukáš Vacek, zástupce finančního arbitra.

red


 

Vytisknout