Sbírka pro Kapku naděje

Sbírka, kterou městská část Praha 2 pořádá od 31. října 2003 ve prospěch Nadačního fondu KAPKA NADĚJE, pokračuje i po přestěhování úřadu na náhradní pracoviště. Kasičky jsou nyní umístěny v Žitné 51 a na Karlově náměstí 8. Tam do nich bude možné přispívat až do 30. září 2004, a to i prošlými haléřovými mincemi. Výtěžek veřejné sbírky bude předán Nadačnímu fondu KAPKA NADĚJE.
Tato akce je určena na pomoc dětem s poruchou krvetvorby, konkrétně na výstavbu nové transplantační jednotky hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol. Jde o jediné pracoviště v České republice, na kterém se provádí transplantace kostní dřeně u dětí.

Zveřejněno: 22.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout