Sbírka pro Írán

Společnost Člověk v tísni při České televizi vyhlásila v lednu veřejnou sbírku na pomoc obětem zemětřesení v jihovýchodním Íránu: sbírkové konto 333 000 666/0300 je vedeno u ČSOB. Sbírka je povolena Magistrátem hl. města Prahy pod čj. 183076/2003. Jejím cílem je shromáždit finanční prostředky pro poskytnutí okamžité pomoci lidem postiženým zemětřesením, pro obnovu jejich životních podmínek (obydlí, základní zdravotnická péče, zdroje pitné vody, základní školství, atd.).
Pro první okamžitou asistenci vyčlenila společnost Člověk v tísni částku až do výše 150 000 korun z fondu rychlé humanitární reakce. Další informace na internetu: www.clovekvtisni.cz.

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout