Sběr injekčních stříkaček a jehel na veřejně přístupných prostranstvích Prahy 2

MČ Praha 2 patří mezi pražské lokality s vysokou koncentrací lidí ve stádiu méně či více pokročilé závislosti na nealkoholových drogách, kteří se pohybují na veřejně přístupných prostranstvích. Vznik takového prostředí tzv. otevřené drogové scény je důsledkem propojení několika vzájemně působících faktorů:
- Anonymita, silný migrační faktor (kumulace lidí z jiných městských částí).
- Dopravní uzel - metro, tramvaje (uživatelé často vyjíždějí z centra pro drogu na odlehlejší místa Prahy, na kterých si mobilním telefonem domluvili schůzku s prodejcem).
- Široká síť obchodu (zdroj financí na zakoupení drogy - krádeže), herny a zastavárny (možnost prodeje ukradeného zboží a získáni financí na drogu).
- Stanoviště, na kterých dochází k obchodováni s drogami.
Mezi poměrně stabilní místa obchodu s drogami na území MČ patří oblast Hlavního nádraží, okolí Národního muzea, Tylova nám. - nám. I. P. Pavlova, Karlova nám. - nám. Palackého. Tento výčet je spíše relativní, neboť stálá stanoviště bývají konzumenty často pro přílišné riziko opouštěna. Drogová scéna je nyní spíše roztříštěna na několik rychle se měnících míst. Následky tohoto jevu se dají očekávat v podobě zvýšených zdravotních rizik jak konzumentů, tak občanů, kteří omamné látky nezneužívají.
Ve snaze o zmírnění důsledků tohoto jevu podporuje MČ Praha 2 několik programů Harm reduction (snižování rizik). Hlavním cílem těchto programů je ochrana společnosti před důsledky plynoucími z rizikového a ohrožujícího chování problémových drogově závislých (sociálními, zdravotními, právními a ekonomickými).
Jedná se především o programy výměny injekčních stříkaček a jehel a o sběr tohoto infekčního materiálu na veřejně přístupných prostranstvích. Výměnné programy bývají veřejností někdy přijímány s určitými rozpaky, které pramení z nejistoty, zda je tento způsob protidrogové prevence efektivní a není pouze jakousi podporou závislých. Program je zaměřen hlavně na snižování rizik hrozících majoritní společnosti v podobě šíření AIDS či několika typů žloutenky. Výměna stříkaček zamezuje rychlému šíření těchto nákaz v populaci závislých a zároveň motivuje závislého člověka k tomu, aby použitou stříkačku neodhodil, neboť výměnný program pracuje systémem kus za kus. Vrácená stříkačka tak nemůže ublížit např. dětem hrajícím si na písku. Ani tímto způsobem se však nedaří zachytit všechen infekční materiál, spojený s užíváním drog; proto městská část podporuje i výše zmíněný sběr infekčního materiálu na veřejně přístupných prostranstvích. Sběr provádějí v rámci pravidelných obchůzek dvakrát měsíčně streetworkeři občanského sdružení Projekt Šance; ti také kdykoliv na základě telefonického upozornění na konkrétní místo výskytu pohozené stříkačky zajistí její bezpečnou likvidaci.
Pokud k takovému nálezu dojde, kontaktujte, prosím, pana Laszlo Sümegha z o. s. Projekt Šance na tel.: 222 211 797, v případě nepřítomnosti je možné nechat vzkaz na záznamníku nebo volat na mobil: 602/229 395. Děkujeme.   

Hana Šatalová, DiS., protidrogová koordinátorka MČ

Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout