STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE

Idylické obrázky staropražských Vánoc
Až do 2. února si můžete návštěvou Muzea hlavního města Prahy znovu navodit vánoční atmosféru. Na výstavě Staropražské Vánoce možná navíc zjistíte, o co všechno se v dnešní hektické době necháváme připravit.
Nejvíc zajímavých dobových dokladů pochází z 19. a počátku 20. století; k vidění jsou zde i exponáty ze starších období, kdy se tradice vánočních svátků v Praze vytvářela. Téma výstavy umožňuje představit jak zachované autentické památky, tak i rekonstrukci vánoční atmosféry v zimní Praze. Dokumentovány jsou oslavy Vánoc od počátku adventu až po jeho ukončení svátkem Tří králů.
Stěžejní částí výstavy je přehlídka všech dostupných druhů a typů betlémů, které se v hlavním městě v minulosti vyskytovaly. Zaslouženou pozornost vzbuzuje např. cenný betlém ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, který vznikl na konci 18. stol. a pochází z Lobkovického paláce.
S oslavami narození Ježíše Krista byl od pradávných dob spojen zpěv při slavnostních bohoslužbách. Z něho pak vycházela tvorba populárních lidových koled, které se zpívají dodnes. Mnoho koled se zachovalo v barokních kancionálech – jejich autory či uspořadateli byli např. Adam Michna z Otradovic, Bedřich Bridel či Matěj Václav Štajer. Nepřehlédnutelnou součástí atmosféry předvánoční Prahy byl mikulášský trh, který se tradičně již od počátku prosince konal na Staroměstském náměstí. Vánoční období končilo svátkem Tří králů, kdy v pražských chrámech zněly slavné tříkrálové mše a pražské domácnosti znovu navštěvovali koledníci, převlečení za legendární mudrce z Východu. Od konce 19. stol. se začal okázaleji připomínat svátek Nového roku příležitostně vytištěnými kalendáři; spolu s gratulací je rozdávali pražští kominíci a brzy i popeláři – pro ty se tak stal 1. leden příležitostí vykoledovat si příspěvek na přilepšenou. Na přelomu 19. a 20. stol. se začala objevovat tištěná novoroční přání, která se však v podobě grafických listů zachovala ojediněle již z 18. stol. S rozšířením obrazových pohlednic je spojeno posílání vánočních přání s různými zimními a vánočními motivy. Neodmyslitelnou kapitolou vánočních svátků se stala vánoční kuchyně se zvláštními pokrmy a samozřejmě také cukrovím. Výstava pamatuje na všechna tato témata. Najdete zde i staré rytiny a obrazy zasněžené vánoční Prahy.


len, zdroj: Muzeum hl. m. Prahy

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout