Rytmus – pomoc pro postižené

Rytmus je občanské sdružení, které od roku 1995 poskytuje dětem a mladým lidem s postižením služby, které jim umožňují žít, vzdělávat se a pracovat v běžném prostředí mezi lidmi bez postižení, což odpovídá současným celosvětovým trendům.
Tomuto poslání slouží činnost této agentury, která realizuje služby pro mladé lidi a děti s mentálním či kombinovaným postižením v rámci programů: 1) umožňuje žákům s těžším postižením integraci do běžné školy (projekt Škola pro všechny), 2) umožňuje žákům a studentům najít a udržet si vhodné zaměstnání (projekt Podporované zaměstnání a přechod ze školy do práce), 3) pomáhá mladým lidem získat soběstačnost a sebedůvěru v každodenních činnostech (projekt Sami za sebe) a s tím související schopnost rozhodování o svém životě a budoucnosti (semináře Dialogy), 4) poskytuje pomoc při smysluplném trávení volného času aktivitami, běžnými pro vrstevníky a 5) poskytuje odlehčovací služby pro rodiny trvale pečující o postižené děti.
Bohužel, nový rok 2000 nezačal pro sdružení Rytmus právě šťastně. V noci 6. 1. kdosi uboural zeď, vylomil okenní mříž a vloupal se do prostor v Hálkově ulici v Praze 2. Ukradl všechno, co se dalo – hlavně počítače, televizi, video a další elektroniku nezbytnou pro provoz agentury. Prakticky tak znemožnil činnost sdružení hned na počátku přelomu tisíciletí, od kterého si celý svět slibuje více porozumění, větší pocit lidské sounáležitosti a lepší mezilidské vztahy než dosud.
Finanční prostředky získává Rytmus částečně z dotací státu a městských částí Prahy, částečně jsou mu poskytovány granty a příspěvky nadací, občas i finanční a věcné dary sponzorských firem. Netřeba říkat, že tyto finance v dnešní době nejsou ani zdaleka dostatečné. Činnost agentury by se nemohla obejít bez obětavé práce dobrovolníků - v současnosti se věnuje téměř stovce klientů za pomoci asistentů placených i dobrovolných.
Nedostatek asistentů je kromě základních existenčních problémů, pro jejichž vyřešení by se museli najít lidé, instituce, které by finančně či věcně pomohly, další, nejpalčivější problém sdružení Rytmus. Pro práci s jednotlivými uživateli jeho služeb je třeba asistentů jednak pro doprovod a pomoc na pracovišti, jednak třídních asistentů pro docházku do běžné školy.
Informace o konkrétních případech lidí, kteří tuto pomoc v současnosti velmi potřebují, je možné získat přímo v naší agentuře. Zájemci z řad mladých lidí tak mohou řešit momentální nezaměstnanost anebo třeba problémy se získáním praxe, potřebné na některých středních či vysokých školách.
Kontaktní adresa:
Rytmus, Hálkova 4, 120 00 Praha 2, tel: 02/2494 2696, fax: 02/2494 2695, e-mail: Rytmus@bohem-net.cz

Milada Vondráčková

Zveřejněno: 13.03.2000 – support@publix.cz
Vytisknout