Roční narozeniny Infolinky

Od zřízení Infolinky „Čistota Prahy 2" jako služby pro občany naší městské části uplynul 1. října právě rok. S potěšením můžeme konstatovat, že linka nezahálí.
V letošním roce jste se nás nejvíce ptali na termíny přistavování velkoobjemových kontejnerů, kam lze vyhodit objemný odpad z domácností - pro přesnost opět upozorňujeme, že tyto kontejnery slouží výhradně občanům, ne na likvidaci živnostenského odpadu; často vás také zajímal způsob placení poplatku za odpad, likvidace nebezpečného odpadu (lednice, televizory, počítače, baterie apod.) či termíny provádění komplexní údržby komunikací spojené s odtahy vozidel.
Jsme rádi, že nás upozorňujete na nepořádek ve vašem okolí, na černé skládky či na nevyvezené nebo převrácené popelnice u vašeho domu, na firmy, které odkládají odpad ze své provozovny do domovních popelnic apod. Všechny vaše podněty se snažíme co nejrychleji prověřit a následně řešit.
Přes veškerou snahu je však několik míst, kde se nepořádek neustále opakuje. Patří mezi ně i stanoviště separovaného odpadu v ulici Na Zderaze, odkud se každý týden odváží černá skládka. Lidé z okolí sem odkládají starý nábytek, lednice, zbytky po rekonstrukcích bytů a v poslední době i větší množství směsného odpadu. Svozová firma nemůže při vývozu tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) zároveň odvézt nábytek nebo pytel směsného odpadu. Proto musí být na toto místo vždy vyslána posádka s vozem na likvidaci černých skládek, aby stanoviště vyčistila. Takové akce jsou nad rámec plánovaného úklidu a hradí se z rozpočtu MČ Praha 2. Podotýkáme, že částky vynaložené na úklid černých skládek jsou dosti vysoké. Je nutno si uvědomit, že tyto finanční prostředky jdou z kapes nás všech, daňových poplatníků. Přitom by stačilo tak málo. Aby každý odkládal odpad tam, kam patří, a nedělal si před vlastním domem nebo před domem souseda smetiště!
Stanoviště s nádobami na separovaný odpad jsou určena dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. pouze pro občany, nikoliv pro osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby, a slouží výhradně k odkládání odpadu, ke kterému jsou nádoby určeny (všechny nádoby jsou označeny a barevně odlišeny).
Pokud si nevíte rady, kam se starým nábytkem či jiným nepotřebným zařízením z domácnosti, zavolejte nám, rádi vám sdělíme adresy a telefonní čísla sběrných dvorů pro občany Prahy, kam je možno tento odpad zdarma odvézt, případně zodpovíme další vaše dotazy.
Infolinka „Čistota Prahy 2"
Tel.: 224 256 063, e-mail: infolinka@p2.mepnet.cz   

dhr

Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout