Rekonstrukce úřadu městské části Praha 2

V současné době probíhá veřejná obchodní soutěž na dodavatele rekonstrukce a přístavby Úřadu MČ Praha 2. Po jejím uzavření vybere vítěznou firmu komise sestavená Ministerstvem pro místní rozvoj – v případě velkých zakázek je takový postup běžný. Po dobu rekonstrukce, která by měla začít počátkem roku 2004, bude úřad rozmístěn na čtyři náhradní pracoviště.

Kam na úřad
Jako první se již v listopadu přestěhuje na adresu Štěpánská 1 celý odbor státní sociální podpory – bude zde sídlit v prvním poschodí. Vzhledem k tomu, že objekt slouží především jako činžovní dům, nebude mít vlastního vrátného; proto předem upozorňujeme na problematický přístup, např. s dětským kočárkem. Odbor státní sociální podpory se pravděpodobně bude stěhovat ve dnech 13. 11. – 18. 11. 2003. Poslední úřední den v budově nám. Míru 20 bude ve středu 12. 11. Na nové adrese ve Štěpánské 1 bude zahájen provoz ve středu 19. 11. v úředních hodinách dopoledne od 8:00 do 12:00 a odpoledne od 13:00 do 17:30. Doporučujeme všem sledovat Noviny Prahy 2 a www.praha2.cz, kde najdou aktuální informace.
Další pracoviště úřadu se pravděpodobně budou stěhovat až v prvních měsících příštího roku. Předpokládané rozmístění jednotlivých odborů budeme průběžně upřesňovat:
Karlovo náměstí 8: starosta; zástupce starosty pro sociální oblast a zdravotnictví; zástupce starosty pro oblast majetku a financí; část odboru kancelář starosty (odd. prevence kriminality a krizového řízení, odd. sekretariátů RMČ a ZMČ); celý majetkový odbor; část ekonomického odboru (odd. rozpočtu, odd. finanční účtárny); celý odbor kultury a informací; část humanitního odboru (odd. sociální péče, vedoucí odboru); část kanceláře tajemnice (odd. hospodářské správy); část odboru informatiky; ověřování; dále podatelna, informační kancelář, rozmnožovna, recepce.
Žitná 51: tajemnice ÚMČ a část kanceláře tajemnice (sekretariát, odd. personálně - právní, odd. stížností); celý útvar interního auditu a kontrol; celý odbor životního prostředí; celý odbor výstavby; celý odbor dopravy; část ekonomického odboru (odd. vymáhání pohledávek, odd. poplatků); odbor správních agend (včetně jednoho pracoviště ověřování); dále informační kancelář, podatelna, kopírka, archiv, fotograf, recepce; pokladna; část odboru informatiky.
Korunní 15: zástupce starosty pro životní prostředí, dopravu a rozvoj; uvolněný člen rady MČ pro školství a informatiku; část humanitního odboru (odd. sociální prevence, odd. péče o rodinu); část odboru kancelář starosty (odd. územního rozvoje); celý odbor školství, mládeže a tělovýchovy; celý živnostenský odbor; celý odbor investic a oprav majetku.    

Zveřejněno: 08.09.2003 – support@publix.cz
Vytisknout