Rekonstrukce Folimanky

Park Folimanka, který sahá od haly Univerzitního sportovního klubu Praha (USK) až k Ostrčilovu náměstí, je svou rozlohou a umístěním zcela jedinečným místem nejen pro občany Prahy 2, ale také Prahy 4 a Prahy 10. V současné době je v poměrně neutěšeném stavu a využívají ho především skupiny mladých lidí jako shromaždiště a místo, kde lze v klidu konzumovat alkohol a drogy. Pro sportovně rekreační účely je využíván minimálně a to nikoliv z důvodu nezájmu občanů, ale především pro neodpovídající podmínky.

Je tedy zřejmé, že s tímto stavem je nutné urychleně něco dělat. V loňském roce bylo proto vypsáno výběrové řízení na zpracování studie parku Folimanka, byl vybrán vítěz a koncem roku byla studie odevzdána. Byla zpracována podle našich požadavků a respektuje široké spektrum využití parku. Pracovně je rozdělena do tří částí, a to na skatepark, sportovní a dětská hřiště a na prostor pro psy. Skatepark vyroste v prostoru mezi halou USK a Nuselským mostem, resp. pod ním. Mimo různých moderních prvků pro ježdění na skateboardech a kolečkových bruslích zde budou také věže pro lezení bez jištění (max. 3 metry). Druhá, prostřední část, zahrnuje budovu pro správce se skladem, s půjčovnou sportovních potřeb, WC, možná s kavárnou pro rodiče a soustavu sportovních víceúčelových hřišť a dětského hřiště, která budou oplocena.
Počítá se také s vybudováním vodní kaskády a bazénku pro osvěžení v horkých dnech. U dětského hřiště bude rovněž altánek, sloužící jako malé jeviště pro děti, ale i např. jako útočiště při dešťové přeháňce. „Zelený cíp“ bude sloužit pejskařům jako prostor pro volné pobíhání psů, ale zčásti také pro sportovní disciplínu agility, což je obdoba parkúru pro koně, zde ovšem bez jezdce. Tento prostor pro psy bude oddělen vkusným živým plotem tak, aby děti a psi mezi sebou nepobíhali.
V letošním roce předpokládáme zpracování projektu a získání stavebního povolení a v roce 2002 pak zahájení stavebních prací. Rada městské části svým usnesením dala horní limit investic 20 mil. Kč a zatím se zdá, dle předběžného rozpočtového odhadu, že je to cena reálná.
Samozřejmě, že již dnes pracujeme na způsobu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku, protože máme velmi neblahé zkušenosti s majetkem, který zůstane volně přístupný a bez dozoru. V areálu by měl být nepřetržitě přítomen správce (budova, jež by měla být postavena, počítá s prostorem pro správce), počítáme také s umístěním kamery městského kamerového systému, který bude napojen na operační střediska Policie ČR a Městské policie. V neposlední řadě budeme jednat s městskou policií o zvýšení dohledu okrskářů a hlídek v této lokalitě.   

Tomáš Hornof, vedoucí oddělení krizového řízení a

Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout