Rekondiční pobyty

OV Praha 2 Svaz tělesně postižených v ČR, obdržel na základě grantového programu od MČ Praha 2 finanční příspěvek na realizaci dvou rekondičních pobytů pro zdrav. postižené seniory: 9. 9. – 19. 9. 2001 Penzion Babůrek v okr. Vimperk: (pro os. schopné chůze, objekt není bezbariérový) a 10. 11. – 25. 11. 2001 Lázně Poděbrady. Cena je asi 4000 Kč (ubytování, strava, doprava). Účastníci s trvalým bydlištěm v Praze 2 mají přednost a obdrží v rámci poskytnutého finančního příspěvku slevu do výše 500 Kč/os. (závisí na počtu účastníků z Prahy 2). Počet účastníků je dán kapacitou autobusu tj. 45 osob. Přihlášky a informace u B. Šicové na tel.: 72 74 37 50.

red

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout