Regenerace veřejných prostor v Praze 2

Koncem července byl po rekonstrukci slavnostně otevřen vnitroblok v Ječné 28. Dalším projektem, směřujícím ke zkulturnění životního prostředí v Praze 2, bude v příštím roce úprava okolí kostela sv. Štěpána. Obě akce je možné realizovat díky prostředkům soukromého sponzora.
Jak jsme čtenáře průběžně informovali, městská část má k dispozici program regenerace veřejných prostor. Autorem tohoto „plánu“, který má sloužit jako vodítko při případných úpravách jednotlivých lokalit v Praze 2, je architekt Jan Sedlák. Jeho studie regenerace se zaměřuje především na úpravu zeleně, povrchů, profilů, doplnění mobiliáře tak, aby veřejné prostory co nejvíce vyhovovaly obyvatelům městské části a kultivovaly venkovní prostředí. Např. v příštím roce se podle zmíněné studie v rámci projektu Zelené město začne obnovovat okolí kostela sv. Štěpána a rotundy sv. Longina.
Pokud jde o městské životní prostředí, existují velké rezervy uvnitř obytných domů, v tak-zvaných vnitroblocích. Až na výjimky to bývá „území nikoho“, zbytečně nevyužité plochy, které by mohly poskytovat prostor pro příjemný odpočinek. Snahy o kultivaci dvorů však často narážejí na vlastnické vztahy či na neochotu lidí dohodnout se na společném řešení. A také na finanční náročnost případné regenerace.
Čerstvě upravený vnitroblok v Ječné
Také proto je možné považovat za dobrou zprávu, že byla dokončena obnova jednoho z novoměstských vnitrobloků, dvora v Ječ-né 28. Dne 31. července byl po rekonstrukci předán do užívání obyvatelům domu. Projekt existoval již několik let; jedinou překážkou jeho realizace byly finance.
Dvůr na adrese Ječná 28 se změnil k nepoznání během dvou měsíců. Nevzhledné místo zarostlé kopřivami a lemované polorozpadlými zídkami se proměnilo v příjemnou zahradu, lákající k posezení ve stínu vzrostlých platanů. Dlážděné cestičky, nový trávník, lavičky a koutek pro děti s houpačkami a pískovištěm… to je nová podoba dvora, kde před půldruhým stoletím možná sedávala Božena Němcová. Rozhodně však v domě v Ječné bydlela a napsala zde svoji Babičku.
Projekt rekonstrukce vnitrobloku vypracovala zahradní architektka Eva Sojková již v roce 2001 a nabídla ho městské části. „Při zpracování projektu jsme respektovali charakter místa, ale také požadavky nájemníků, kteří mají nově upravený prostor užívat,“ říká architektka Sojková. „Současně bylo nutné dodržet podmínky památkové péče, protože vni-troblok patří do pražské památkové rezervace,“ upřesňuje.
Aby zajímavý projekt nezůstal jen na papíře, bylo třeba najít sponzora. Když společnost Philip Morris po přestěhování svého sídla na území Prahy 2 hledala projekt obnovy životního prostředí, který by mohla v rámci akce Zelené město podpořit, rozhodla se pro rekonstrukci tohoto vnitrobloku. Náklady na rekonstrukci, kterou Philip Morris hradil v plné výši, dosáhly částky 700 tisíc korun. Tento dvůr v Ječné 28 byl vybrán proto, že na rozdíl od ostatních vnitrobloků, kde mají pozemky soukromí majitelé, patří celý obci.   len

Okolí kostela sv. Štěpána a rotundy sv. Longina zkrásní
Zdá se, že se v této lokalitě podaří skloubit plány a finanční prostředky několika investorů. Jednání o regeneraci tohoto prostoru nebyla zpočátku jednoduchá, ale nyní vše nasvědčuje tomu, že všichni investoři našli společnou řeč a chtějí navzájem sladit své představy.
Studii regenerace prostoru kolem rotundy sv. Longina a za kostelem sv. Štěpána připravil pro Prahu 2 architekt Jan Sedlák. Na základě ankety, uskutečněné mezi občany MČ Praha 2, byla tato lokalita vybrána jako jedna z nejžádanějších. Průzkum veřejného mínění a následné úpravy hradí společnost Philip Morris. V prostoru před zvonicí již byl na náklady městské části Praha 2 vydlážděn povrch a zřízen domeček s WC a místem na přebalování kojenců; vzniklo zde i zázemí pro zahradnickou firmu. MČ Praha 2 již zaplatila první etapu výstavby dětského veřejného hřiště za zvonicí a hodlá toto hřiště letos dokončit – do října by mělo být vybaveno herními prvky. Společnost Longin, s. r. o. je investorem opravy starého špitálu a výstavby nové budovy vedle něj (viz Noviny Prahy 2 č. 8/2003). V roce 2004 by mělo být zásadně zrekonstruováno hřiště mateřské školy. Další akcí je již probíhající oprava samotného kostela sv. Štěpána, zajišťovaná pražským arcibiskupstvím.
Po skončení všech těchto prací bude na náklady MČ Praha 2 znovu postavena brána u kostela sv. Štěpána, která umožní celý prostor mezi kostelem, mateřskou školou, opraveným špitálem a novou budovou na noc uzavírat.
Můžeme se tedy těšit na malebné chráněné zákoutí v centru Prahy, které by mělo vzniknout v příštím roce.

RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

Zveřejněno: 08.09.2003 – support@publix.cz
Vytisknout