Reforma veřejné správy

Reforma veřejné správy se nevyhnula ani školství
V důsledku reformy veřejné správy byly k 31. 12. 2000 zrušeny školské úřady. Jejich kompetence (a také mnozí pracovníci) přecházejí v Praze do působnosti Magistrátu hl. m. Prahy: jeho odbor Školský úřad hl. m. Prahy nyní naleznete v Praze 4, Novodvorská 10/10. Tolik stručná informace o tom, proč a kam z našeho obvodu zmizel Školský úřad Praha 2 (ŠÚ), který se nacházel v Korunní 15. V době, kdy budete číst tyto řádky, by měl být přestěhován organizačně správní odbor bývalého ŠÚ. Pracovníci, kteří se podílejí na zúčtování roku 2000, ještě zůstávají na původním pracovišti a budou se stěhovat až ve druhé etapě. Chtějí totiž zajistit hladký průběh uzávěrky. Pracovníci škol tak budou mít v případě potřeby možnost se s nimi operativně kontaktovat.
Dalším důsledkem výše citované reformy je přechod zálohovaných organizací (mateřských škol a školních jídelen při MŠ) do právní subjektivity. Zastupitelstvo MČ Praha 2 schválilo návrh na složení jednotlivých příspěvkových organizací mateřských škol včetně jídelen MŠ jako jejich součástí takto: MŠ Viničná 1 - pobočky Trojická 18 a Na Rybníčku 14, MŠ Čtyřlístek, Římská 27 - pobočka Londýnská 19, MŠ Šumavská 37 - bez poboček, MŠ Trojlístek, Kladská 25 - pobočky Šumavská 32 a Sázavská 5, MŠ Koperníkova 7 - bez poboček, MŠ Slovenská 27 - pobočka J. Masaryka 31, MŠ Španělská 16 - bez poboček. Dále bylo schváleno sloučení již zřízených příspěvkových organizací se zálohovanými: MŠ Na Smetance 1 - pobočka Vozová 3, MŠ Na Děkance 2 - pobočka Na Folimance 17 a ZŠ Resslova 10 - pobočka MŠ Na Zbořenci 7.
Nabízí se otázka, zda se kroky, potřebné k přechodu do právní subjektivity, nedaly alespoň trochu zvolnit. V době, kdy se v mateřských školách chystaly vánoční besídky a dárky pro rodiče, jejich ředitelky prožívaly horké chvíle. Uskutečnění přechodu na jiný typ hospodaření s sebou přináší mnoho administrativních a praktických úkonů. Nejdůležitější ovšem je, aby změnu nepocítily ani děti, ani jejich rodiče.

Eva Vlachová

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout