Redakce Novin Prahy 2

připravuje na září 2001 přílohu
Volnočasové aktivity v MČ Praha 2
Vážení čtenáři,
redakce připravuje do zářijového čísla přílohu, zaměřenou na možnost volnočasových aktivit pro děti i dospělé z městské části Praha 2 (kultura, sport, zájmové kroužky, mimoškolní aktivity
v ZŠ a na středních školách aj.).
Obracíme se proto na instituce a organizace, které se chtějí bezplatně prezentovat a zároveň na naše čtenáře (s žádostí o zaslání návrhů a nápadů),
aby do 15. 8. 2001 kontaktovali
redakci písemně nebo e-mailem: noviny@p2.mepnet.cz,
nebo na tel./fax: 22 51 71 10.

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout