Redakce Novin Prahy 2 připravuje přílohu Volnočasové aktivity v městské části Praha 2

Redakce Novin Prahy 2 připravuje na září 2001 přílohu
Volnočasové aktivity v městské části Praha 2 pro děti i dospělé (kultura, sport,zájmové kroužky, mimoškolní aktivity v ZŠ a na středních školách aj.).
vyjde v říjnovém čísle Novin Prahy 2 (dáváme tím příležitost těm, kteří redakci kvůli prázdninám a dovoleným zatím neoslovili).
Obracíme se proto na instituce a organizace, které se chtějí bezplatně prezentovat,aby do 15. 9. 2001 kontaktovaly redakci písemně nebo e-mailem: novinyp2@email.cz,
noviny@p2.mepnet.cz nebo na tel./fax: 22 51 71 10.

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout