Radnice nadělovala

Raisův sál v Národním domě na Vinohradech přivítal odpoledne 21. 12. 2000 oceněné pracovníky školství Prahy 2. Již od roku 1994 se MČ Praha 2 snaží vždy ke konci roku ohodnotit nelehkou práci pedagogů základních a mateřských škol i pracovnic školních jídelen.
Odměny pedagogů i pracovnic vybraných školních jídelen byly stanoveny podle návrhu ředitelů příslušných škol nebo vedoucích ŠJ. Výše odměn pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ se odvíjela od hodnocení více subjektů (komise pro výchovu a vzdělávání, školského odboru, České školní inspekce, rady školy, školského úřadu). Nešlo ovšem jen a jen o odměny, ale i o možnost setkat se s představiteli obce a s kolegy, vyměnit si zkušenosti, a popřát si do nového roku.

Vla

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout