Radnice apeluje na dodržování návštěvního řádu v parku Havlíčkovy sady

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 Radnice apeluje na dodržování návštěvního řádu v parku Havlíčkovy sady

 

Návštěvní řád v parku Havlíčkovy sady letos v červenci doznal změn, po té, co jeho novou podobu schválili radní Prahy 2 na svém červnovém jednání. Změna se týká zákazu požívání alkoholických nápojů po 22. hodině s výjimkou provozoven včetně jejich předzahrádek a akcí povolených městskou částí Praha 2.

 

„Havlíčkovy sady patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější odpočinkové lokality naší městské části. Proto je v našem zájmu, aby byly nejen krásné a čisté ale i bezpečné. Na tom jsme se ostatně shodli i s novým nájemcem Pavilonu Grébovka a Viničního altánu, když jsme společně jednali o nových bezpečnostních opatřeních,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová.  

„Bezpečnostní situace v parku byla opakovaně předmětem našich jednání v rámci bezpečnostních porad s policií i s odborem životního prostředí. Případy vandalismu, poškozování majetku i zeleně a stížnosti občanů na rušení nočního klidu nás přiměly situaci zanalyzovat a hledat možné řešení. Jedním z nově přijatých opatření tak byla i změna stávajícího návštěvního řádu,“ doplnil radní Michal Zuna, který má ve své gesci bezpečnost Prahy 2.

Radnice si od nového návštěvního řádu slibuje zklidnění provozu parku zejména v pozdních nočních hodinách a minimalizaci případů vandalismu a ničení zeleně v parku.

K poslednímu zdokumentovanému případu došlo během květnového víkendu, kdy byly v Havlíčkových sadech poničeny 2 kusy dřevin. Neznámý vandal poškodil tis v údolí parku ostrým předmětem a za své vzala i lípa v růžové zahradě viz fotografie. Tis byl odborně ošetřen, lípu se bohužel zachránit nepodařilo a bude muset být na podzim v rámci plánované výsadby nahrazena.

Nový návštěvní řád umístila Praha 2 na své webové stránky a u vstupů do parku. Lepší informovanost návštěvníků by mohly podpořit i letáky, které v této souvislosti radnice připravila.

Havlíčkovy sady - leták u vstupu


Poškozená lípa

Poškozený tis

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

 

Zveřejněno: 07.08.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout