Radnice Prahy 2 si připomíná Památný den sokolstva

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Radnice Prahy 2 si připomíná Památný den sokolstva

 

Městská část Praha 2 si ve čtvrtek 8. října připomněla Památný den sokolstva, který je od roku 2019 významným dnem ČR. Slavnostního aktu u rozvinuté sokolské vlajky v budově vinohradské radnice na náměstí Míru se zúčastnila starostka v doprovodu radních i zástupci tří sokolských jednot z Prahy 2 – TJ Sokol Pražský, TJ Sokol Vyšehrad a TJ Sokol Královské Vinohrady.

 

 

„Sokolská organizace patří k nejstarším spolkům v České republice, kdy téměř 160 let zasahuje významnou měrou do dějin českého národa. Sokol se podílel na formování české národní identity a spoluutvářel samostatný československý stát. Vedle sportovních a tělovýchovných aktivit byla a je tato organizace nositelem demokratických a humanistických principů. A právě proto se všechny totalitní ideologie 20. století soustředily na její likvidaci. Sokolové, kteří padli v boji za svobodu a demokracii, zasluhují náš velký respekt a úctu. V dobách, kdy bylo národu nejhůře, byli nositeli morálních zásad a postojů, ze kterých nesmíme uhýbat ani dnes. Čest jejich památce,“ řekla v úvodu slavnostního aktu starostka Prahy 2 Jana Černochová.

 

„Dnešní datum je připomínkou tragických událostí roku 1941, kdy gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1500 našich představitelů. Ti byli následně mučeni, vězněni a převezeni do koncentračních táborů. Většina z nich se konce války nedožila. Památný den sokolstva je tak poctou všem našim členům a členkám, kteří za celou dobu existence našeho spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost,“ uvedla náčelnice TJ Sokol Vyšehrad Alena Dvořáková.  

Druhá městská část je se sokolskou organizací úzce spjata. Prvním a nejcennějším areálem sokolské obce je dodnes dochované sídlo Sokola pražského v Sokolské ulici č. 43. Právě tam se nachází nejstarší tělocvična - Fügnerův sál, pocházející z r. 1863. Přes všechny útrapy, perzekuce a zákazy se dnes hrdě hlásí k Sokolu více než 160 tisíc členů v 1062 jednotách. Z toho tři historicky významné jednoty (TJ Sokol Pražský, TJ Sokol Vyšehrad, TJ Sokol Praha Královské Vinohrady) se nachází právě v Praze 2.

 

Další informace k historickým kořenům ČOS v Praze 2 a souvislostem jsou k dispozici na webových stránkách Encyklopedie Prahy 2 https://encyklopedie.praha2.cz/.

 

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

Zveřejněno: 08.10.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout