Rada městské části

Z obou jednání vybírám: rada odsouhlasila návrh rozpočtu a plánu hospodářské činnosti městské části Praha 2 na rok 2003. Rada též schválila termín a program jednání zastupitelstva. V souvislosti s plánovanými úpravami parku Folimanka včetně hřišť v příštích letech doporučila zastupitelstvu souhlasit se změnou Územního plánu hl. m. Prahy na území parku Folimanka. Doplnila další členy svých komisí, navrhla členy výborů zastupitelstva a stanovila výši platů ředitelům příspěvkových organizací. Dále schválila omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách. Ke standardním bodům patřilo schválení dohody mezi nájemníky a MČ Praha 2 o splátkách na úhradu dluhu nájemného, bytová problematika (prodloužení a uzavření nájemních smluv, slučování a úpravy bytů) a pronájem nebytových prostor (výše plateb nájemného).

RNDr. Jan Polecha (radní za US - DEU)

Zveřejněno: 05.03.2003 – support@publix.cz
Vytisknout