Rada

Rada městské části Praha 2 měla na mimořádném jednání 30. srpna a řádných jednáních 7. a 21. září na programu celkem 81 bodů.
Z jednání vybírám: rada schválila navýšení příspěvku a mimořádné odměny ředitelkám mateřských škol a úpravy rozpočtu v oblasti školství a životního prostředí.
Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k Viničnímu altánu, s poskytnutím finanční dotace na reprezentační ples a swingový festival, s uspořádáním Vinohradského vinobraní, s účastí MČ Praha 2 na akci Euro floorball Prague 2004, se zadáním znaleckého posudku na nepovolenou stavbu na půdě ZŠ Londýnská, s výběrem dodavatele (dodávka a montáž archivů, osazení regulačních prvků ústředního topení a software), s přijetím finančního daru a s vypsáním výběrových řízení (oprava domu a osazení regulačních prvků ústředního topení).
Rada zrušila výběrová řízení na osazení regulačních prvků ústředního topení a na pronájem vily.
Rada jmenovala členy hodnotící komise na realizátory programu prevence drogových závislostí a kriminality a odvolala člena komise bytové a zdravotnické a tajemníka komise pro informatiku.
Ke standardním bodům patřila bytová problematika a pronájem nebytových prostor (uzavření, prodloužení a změna nájemních smluv, poskytnutí slevy, zveřejnění nabídky bytu za smluvní nájemné, zveřejnění záměru pronájmu, přechod nájmu, výměny bytů, zajištění přístřeší, vyřazení a zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu, uzavření dodatku, souhlas s uzavřením podnájmu a uzavření dohody o splátkách), pronájem veřejných prostranství (Folimanka, Karlovo náměstí, nám. Míru, Čechovy sady, Havlíčkovy sady a Riegrovy sady) a povolení vjezdu (nám. Míru, Riegrovy sady a Folimanka).

RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout