Rada

Rada městské části Praha 2 se sešla v květnu na řádném jednání dvakrát: 13. 5. měla na programu 44 bodů; další jednání 29. 5. již bylo po uzávěrce tohoto čísla.
Z jednání vybírám: rada schválila poskytnutí příspěvku základním školám ve výši 579 500 Kč na kustody školních hřišť, navýšení příspěvku školní jídelně na věcné náklady pro stravování studentů gymnázia ve věku povinné školní docházky a odpuštění příspěvku dětem ze stacionáře Akord na neinvestiční a mzdové náklady ve školní jídelně, harmonogram úkolů k zabezpečení referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a poskytnutí odměn ředitelkám Centra sociálních služeb a Knihovny na Vinohradech; vzala na vědomí zprávu o průběhu likvidace OPBH v Praze 2, s. p. a na základě výběrového řízení jmenovala vedoucí odboru ekonomického a informatiky. Rada souhlasila s úpravami rozpočtu a s krátkodobým pronájmem části nám. Míru, s vypsáním výběrových řízení na projektové dokumentace na osazení termoregulačních ventilů ve školách a v obecních domech, na zpracovatele energetických auditů ve školách a s výběrem dodavatelů stavebních akcí (opravy domů, instalace pítek na nám. Míru). Ke standardním bodům patří bytová problematika (zánik, prodloužení, změny a uzavření nájemních smluv, výměny bytů) a pronájem nebytových prostor (uzavření smluv, výše plateb nájemného).

RNDr. Jan Polecha, radní za US – DEU

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout