První skautský klobouk a lilie

Když pensionovaný britský generál Robert Baden - Powel koncem prvního desetiletí našeho letopočtu uvažoval, co mají členové hnutí, které nazval skautingem, nosit na hlavě, rozhodl se pro klobouk.
Někdo ze čtenářů (zvláště milovníků dobrodružného čtení) ihned pozná, že je to klobouk kanadské jízdní hlídky.
Má a nemá pravdu:
Má pravdu v tom, že jakmile na přelomu století B.P. (tak mu důvěrně skautky a skauti dodnes říkají) – tehdy ještě důstojník v činné službě – tuto formu pokrývky hlavy zaváděnou v Kanadě uviděl, hned ji začal pro sebe i své mužstvo používat.
Nemá pravdu proto, že skautský klobouk má zepředu upevněnou skautskou lilii – ale ta na obrázku není dobře vidět.
Lilie, navržená samotným B.P., měla tvar (viz obrázek) a dodnes ji ve Velké Británii používají české skautky, které mají pod lilií ještě podložený modrý plstěný trojlístek; ony i čeští skauti na lilii mají štítek s hlavou chodského psa – tak je můžeme vidět při jejich akcích, když mají na sobě svůj kroj.
Milovníci rytířských nebo historických románů ještě napadne, že lilie je přece na mnoha štítech a znacích... Kdopak je znalec a ví, kde najde různé symboly lilie? - Tak zněl jeden z úkolů skautské hry za poznáváním našeho hlavního města.
Kdo má přístup na internet, jistě již si zkusil zvolit adresu „www.skaut.cz“ a třeba již objevil adresy řady středisek Junáka, kde nachází zajímavé nápady, hry a vůbec spoustu zajímavostí.

Vladislav Jech, skautský obvod Praha 2, e-mail: vj

Zveřejněno: 13.03.2000 – support@publix.cz
Vytisknout