První část rekonstrukce Londýnské ulice skončila

S předstihem byla dokončena první část rekonstrukce Londýnské ulice v úseku Anglická–Jugoslávská. Jak jsme již uvedli v zářijovém čísle Novin Prahy 2, letos proběhly pouze rekonstrukce inženýrských sítí, veřejného osvětlení a povrchů chodníků. Režim parkování se změnil na oboustranně podélný a ulici zdobí nově vysazené stromy.

Rekonstrukce vozovky proběhne ihned po skončení zimního období, dle předpokladu by stavba měla pokračovat od března 2018. Aby obyvatelé nebyli stavbou omezováni neúměrně dlouho, byl rekonstruovaný úsek již zprovozněn i pro automobilovou dopravu a je zde možné parkovat. Přes zimu zde bude umístěno přenosné dopravní značení informující chodce i řidiče na to, že se pohybují ve stavbě.  

red

Zveřejněno: 04.12.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout