Pronájem výstavního sálu v Novoměstské radnici

Městská část Praha 2 oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory v Novoměstské radnici, Karlovo nám. 23. Výstavní sál a příslušné zázemí o výměře 200 m2 v 2. patře jsou určeny pro galerijní výstavní činnost přístupnou veřejnosti. Podrobnější informace u vedoucí odboru kancelář starosty H. Deylové, tel.: 22 51 87 66, 24 94 82 29, 0602/201 062, e-mail: deylovah@p2.mepnet.cz + nr-p2@volny.cz a na internetu: www.praha2.cz. Nabídku předkládejte v zalepené obálce s označením „Výstavní prostory – Novoměstská radnice – Neotvírat!“ do podatelny Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20, nejpozději do 14. 9. 2001 do 14:00.

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout