Prohlídka kostela na Karlově s hudbou souboru Local Vocal

Poslední srpnový den jsme s klubem navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Byl to hned dvojitý zážitek – poutavá komentovaná prohlídka kostela a skvělý pěvecký koncert.
Průvodce Miroslav Křižan nás provedl historií kostela od založení císařem Karlem IV. před 670 lety, přes jeho těžká období, kdy byl kostel opakovaně poničen a bylo jej nutno obnovovat. Za husitů, po vpádu pasovských žoldnéřů, za třicetileté války či za Josefa II., který zde umístil vojáky. Ale i přes proměny, kterými kostel procházel, je to velmi silné a působivé místo plné zajímavostí. Od osmibokého půdorysu, unikátní klenby a střechy, Santiniho Svatých schodů, až k balkonům nad portály a vybavení.  Například k obrazu Panny Marie Karlovské se prý při návštěvě Prahy chodila modlit Marie Terezie, aby měla početnou rodinu, což se jí splnilo vrchovatě.
Prohlédli jsme si zblízka Svaté schody od J. Blažeje Santiniho, které jsou kopií těch, po nichž stoupal Ježíš k Pilátu Ponskému, a zde obsahují křížky a ostatky svatých. Sestoupili jsme do podzemní Betlémské jeskyně, kde se nacházely nejstarší dochované jesličky v Praze, na zdech zde lze vidět malby a plastické reliéfy, které prý ožívají při světle svíček. Po úchvatné prohlídce jsme se mohli zaposlouchat do hudby a zpěvu v podání dvanáctičlenného sboru Local Vocal s varhaníkem Martinem Šmídem. Hudba renesance a baroka dokreslila atmosféru krásného podvečera na Karlově. S průvodcem i sborem se jistě někdy v Praze 2 zase rádi setkáme. Vždyť jsou to i naši sousedé.

Text: jaš
Foto: lea

Zveřejněno: 01.09.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout