Program Čistá energie Praha pro rok 2016

Usnesením č. 1165 ze dne 17. 5. 2016 schválila Rada hl. m. Prahy pokračování Programu Čistá energie Praha pro rok 2016 (dále jen „program“). V rámci tohoto programu hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám.

Trend i formát programu, nastavený v posledních letech, zůstává zachován. Na základě analýzy dat z minulého roku byly přenastaveny dílčí parametry u modernizací plynového vytápění a instalací solárních kolektorů.

Další informace o pravidlech programu včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu v sekci Energetika a ŽP.


>>PRAVIDLA PROGRAMU ČISTÁ ENERGIE PRAHA PRO ROK 2016

>>PRAVIDLA PROGRAMU ČISTÁ ENERGIE PRAHA PRO ROK 2015

>>PRAVIDLA PROGRAMU ČISTÁ ENERGIE PRAHA PRO ROK 2014

>>INFORMACE O REALIZACI PROGRAMU V ROCE 2013

>>INFORMACE O PROGRAMU ČISTÁ ENERGIE PRAHA V LETECH 1994 - 2013