Pro důstojné stáří

Obvodní ústav sociálních služeb zřídila pro své obyvatele městská část Praha 2. Hlavní budova ústavu se nachází v Máchově 14, ostatní v několika dalších obecních domech (adresy jsou uvedeny v závěru článku). V současné době o více jak 1000 našich starších spoluobčanů pečuje 130 zaměstnanců v čele s paní ředitelkou ing. Ivanou Bergmannovou, kterou jsem požádala o rozhovor:
„Jestliže se člověk rozhodne sloužit druhým, bere na sebe nelehkou povinnost, která jej zavazuje a má občas i příchuť hořkosti. Jednat s lidmi vždy s láskou, mít pro ně otevřené srdce a sebe postavit až na následující místo, to vyžaduje mnohdy velké sebezapření,“ objasnila své poslání ing. Bergmannová. Nezapomněla zmínit často velmi náročnou práci svých podřízených a dodala, že za posledních osm let prošla organizace mnoha změnami. Původně poskytovala pouze pečovatelskou službu, která byla v terénu doplněna ošetřovatelskou službou. Ústav nabízí také možnost přechodného pobytu na sociálně ošetřovatelských lůžkách. Pro starší občany zde byla nově otevřena kuchyně s jídelnou. Aktivity se ovšem nezaměřují pouze na starší a nemohoucí osoby, ale pracovníci se věnují i těm nejmenším, a to v zařízení pro děti do tří let (bývalé jesle).
„Když pomineme naše provozní náklady, vynaložila za posledních šest let městská část Praha 2 na zvýšení úrovně sociálních služeb více než 80 milionů korun,“ prozradila ing. Bergmannová poté, co jsem obdivovala důstojné prostředí lůžkové části a jídelny.
Pečovatelská služba je určena osamělým občanům, kteří si nejsou schopni obstarávat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Mezi důležité předpoklady klienta patří alespoň částečná soběstačnost, neboť pečovatelky pracují jen ve všedních dnech, a to od 7 do 16 hodin. Žadatelům za mírný poplatek nakupují (nákup musí být uskutečněn nejméně 2x týdně a nesmí přesáhnout 5 kg), uklízejí, resp. udržují pořádek v místnostech (nejedná se ovšem o úklid po malířích!), myjí nádobí, nosí šatstvo do čistírny či prádelny, chodí k lékaři apod. Pečovatelky zajišťují také základní hygienickou péči. Jejich další důležitou pracovní náplní je dovoz oběda, případně ohřev přinesené stravy. Občan, který je schopen si dojít do jídelny ústavu (Máchova 14), může oběd spojit s procházkou.
„Na poskytování pečovatelské služby není právní nárok. O její zavedení se musí žádat. Je třeba vyplnit formulář, který je k dispozici ve vrátnici Obvodního ústavu sociálních služeb a v ordinacích všech ošetřujících lékařů,“ uvedla ing. Bergmannová a dodala, že se poskytuje za úhradu, která je jen částí z celkových nákladů na péči. Například lze požádat také o možnost bydlení v malometrážních bytech, jejich počet je však omezený, a proto žádosti velmi přísně posuzuje sociální komise obvodní rady městské části Praha 2. Podmínkou pro přijetí klienta do Domu s pečovatelskou službou je věk nad 65 let, jeho zdravotní stav a přednost mají osamělí lidé.
Ošetřovatelskou službu poskytují zdravotní sestry na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Jedná se o odbornou pomoc, která je hrazena zdravotními pojišťovnami. Zdarma vykonávají sestry jim příslušející úkony, například odběry krve, převazy, aplikují injekce, starají se o diabetiky apod.
Sociálně ošetřovatelská lůžka jsou určena pro občany, jejich zdravotní stav nevyžaduje pobyt v nemocnici, avšak nemohou být po přechodnou dobu ve svém domově. „Naší nabídky mohou pro své blízké využít také rodinní příslušníci, kteří se o ně výjimečně nemohou starat - nacházejí se na služební cestě, na dovolené či jsou práce neschopni,“ vysvětlila ing. Bergmannová. Zdravotní stav klienta musí být stabilizovaný, neboť se nejedná o zdravotnické zařízení. „Chtěla bych zdůraznit, že jde o pobyt přechodný, který má pomoci řešit naléhavé situace.“ O tuto službu se podobně jako o pečovatelskou službu musí písemně požádat a je částečně hrazena klientem.
V Londýnské 16 se nachází zařízení pro děti do tří let, které přednostně slouží rodinám s trvalým bydlištěm v Praze 2. Věnuje se dětem od 6 měsíců a doplňuje rodinnou péči (nenahrazuje ji však!). Délka pobytu dítěte v tomto zařízení by neměla přesahovat 8 až 9 hodin denně.
Podrobnější informace o Obvodním ústavu sociální péče v Praze 2 poskytují pracovníci na nových telefonních číslech:
2251 3321 (dispečink pečovatelské služby – Máchova 14),
2225 4406 (Domov seniorů – J. Masaryka 34),
2251 3244 (dispečink ošetřovatelské služby – Máchova 14),
2251 8694 (středisko os. hygieny - Máchova 5),
2225 3802 (středisko os. hygieny - Italská 34),
2423 8914 (jídelna pro důchodce - Máchova 14),
691 1713 (Klub důchodců - Záhřebská 15),
691 0425 (zařízení pro děti do tří let).

Eva Bělíková

Zveřejněno: 03.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout