Příručka budoucího důchodce 2017

Česká správa sociálního zabezpečení vydala Příručku budoucího důchodce 2017. Publikace přináší informace potřebné pro bezproblémové vyřízení starobního důchodu. Obsahuje souhrn nejdůležitějších informací týkající se nároku na starobní a předčasný starobní důchod, jejich výpočtu a výplaty. Publikaci si můžete stáhnout zde:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm

Příručka budoucího důchodce 2017
Zveřejněno: 30.01.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout