Přípravy na obnovu areálu Havlíčkových sadů vrcholí

Prvním krokem k záchraně historických objektů v Gröbovce a obnově parku jsou odborné průzkumy. Jejich výsledky potvrdily nesmírnou hodnotu a jedinečnost celého areálu, zároveň však odhalily velmi špatný stav jednotlivých památek.
Několik měsíců trvaly průzkumové práce, které si pro účely budoucí rekonstrukce objednal CEELI Institut, investor oprav a nájemce Gröbeho vily, Pavilonu a Dolní Landhausky v Havlíčkových sadech. Kromě běžných technických šetření byl jejich součástí také historicko-umělecký a restaurátorský průzkum. Výsledkem je studie historičky umění Mgr. Věry Müllerové, poskytující detailní informace o původní koncepci a podobě jednotlivých památek a o úpravách, jimiž postupně procházely. Nezabývá se přitom pouze objekty, které jsou předmětem pronájmu, ale také zahradními stavbami, jako jsou viniční Altán a Grotta.
Umělecko-historický průzkum v plném rozsahu ukázal, že jde o památku, která svou jedinečností daleko přesahuje hranice MČ Praha 2. Je také zřejmé, že záchrana Gröbovky přichází na poslední chvíli. Například Pavilon by už podle odborníků další dva roky váhání nejspíš nepřežil. Průzkum technického stavu objektů prokázal, že jedna z nejcennějších staveb z dílny architekta Josefa Schulze je v kritickém stavu a bude třeba ji odborně zrestaurovat. Pomocí tzv. transferu se ještě může podařit zachránit vzácné nástěnné malby, kterým paradoxně pomohly pozdější úpravy. Ve 20. letech byly zakonzervovány, když se objekt zateploval pro potřeby školky.
Mezi špatné zprávy vyplývající z výzkumu diagnostiky staveb patří přítomnost dřevomorky. Zatímco v Pavilonu je tento dřevokaz do jisté míry stabilizovaný, v Dolní Landhausce je naopak aktivní. Proto bude nutné vybourat a znovu postavit část interiérů. Samotná Gröbeho vila, v níž chce CEELI Institut zřídit vzdělávací středisko pro právníky, se ve své historii dočkala několika pohrom. Krátce po spojeneckém bombardování na konci 2. světové války přišla asi nejhorší rána. Rekonstrukce v 50. letech podle projektu architekta Pavla Smetany mimo jiné vnesla prvky socialistického realismu do vzácných neoklasicistních kazetových stropů. I takové zásahy však už dnes patří do historie umění, a tak například masivní dveře zdobené výroky Julia Fučíka a Klementa Gottwalda skončí v depozitáři jako ukázky socialistického realismu. Mnohem větší škody však napáchaly necitlivé stavební úpravy v okolí vily.
„Kolem vily byl důmyslný ventilační systém, který před sto lety výborně fungoval. Následkem pozdějších rekonstrukcí se uzavřel, několik vrstev asfaltu tu vytvořilo krustu. Dům byl ponořen hluboko do země, takže dovnitř začala pronikat vlhkost,” uvedl Michal Hron z architektonického studia Arkom, které rekonstrukci zajišťuje.
Zub času se nepodepsal pouze na stavu historických objektů. Také park už dávno neodpovídá velkolepé renezanční představě hraběte Gröbeho, jíž se při jeho zakládání řídil architekt Antonín Viktor Barvitius. Jeho rekonstrukci bude, stejně jako opravu Altánu a Grotty, financovat naše městská část. Ta má v současné době k dispozici rešerši zeleně a krajinářských prvků známého krajináře docenta Jaroslava Horkého, která nabízí komplexní představu o původní podobě parku a srovnání se současným stavem.
S rekonstrukcí objektů v Gröbovce se má začít už v letošním roce. Jako první se opravy dočká viniční Altán. Tato zdevastovaná zahradní stavba by měla být na náklady městské části opravena nejpozději do konce roku 2002.

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout