Prezident Havel odchází z Hradu

Po druhém pětiletém funkčním období odchází 2. února z Hradu dramatik a spisovatel Václav Havel, který je nositelem četných zahraničních i domácích cen, vyznamenání, čestných členství, doktorátů a občanství.
„Předsametové“ období Václava Havla je spjato s Prahou 2. Ve výzvě k podpisu dokumentu „Několik vět“, který vydala Charta 77 na jaře 1989, je uvedena kontaktní adresa Engelsovo (nyní Rašínovo) nábřeží 78, kde Václav Havel po léta bydlel.
Po listopadu 1989 stanul Havel v čele revolučního dění v Praze, podílel se na založení a programové profilaci Občanského fóra (OF) a vedl jeho delegace při jednáních s představiteli tehdejších mocenských struktur. Dne 29. prosince 1989 a znovu 5. července 1990 byl zvolen prezidentem ČSSR, resp. ČSFR. V této funkci vyvinul značnou mezinárodní aktivitu. Ve vnitřní politice usiloval o rychlou obnovu systému parlamentní demokracie, přijetí evropských standardů občanských práv a o demokratické řešení státoprávních a národnostních problémů. Jeho snahy o nalezení funkčního modelu československé federace však ztroskotaly na odporu rozhodující části slovenské politické reprezentace.
Po vzniku samostatné České republiky byl 26. ledna 1993 zvolen jejím prvním prezidentem a 2. února 1993 se složením ústavního slibu ujal úřadu.
Morální a duchovní aspekty transformačního procesu naší společnosti stavěl vždy proti jednostranným pohledům čistě ekonomických hledisek.
Pro Václava Havla, jehož neohrožený občanský postoj a úspěchy na mezinárodním poli oceňuje celý svět, je typická skromnost – příznačná pro velké osobnosti. O svém „prezidentství“ totiž nedávno prohlásil: „Dělal jsem, co jsem uměl. Asi se mi leccos povedlo a asi jsem i leccos zkazil.“

Text: van/MBr

Zveřejněno: 07.02.2003 – support@publix.cz
Vytisknout