Školské obvody základních škol

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

 

o školských obvodech základních škol

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 11. 2016 vydat podle § 44

odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b)

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

 

Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze

k této vyhlášce.

 

§ 2

 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech

základních škol, se zrušuje.

 

§ 3

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

 

 

Adriana Krnáčová, v.r.

primátorka hlavního města Prahy

 

 

Petr Dolínek, v.r.

náměstek primátorky hlavního města Prahy

 

 

Městská část Praha 2

 

Základní škola, Praha 2, Botičská 8


Albertov

Apolinářská

Botičská

Františka Lenocha

Hlavova

Horská

Korčákova

Ke Karlovu – lichá č. 3–5, sudá č. 2–8

Ladova

Na Děkance

Na Hrobci

Na Slupi

Na Výtoni

Plavecká

Pod Slovany – lichá č. 3–9, sudá č. 2–16

Podskalská – lichá č. 3–25, sudá č. 12–18

Rašínovo nábř. – sudá č. 28–50

Studničkova

Svobodova

Trojická

Vinařického

Votočkova

Vyšehradská – lichá č. 1–45, sudá č. 2–24


 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (fotbal):

území hlavního města Prahy

Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21


Americká – lichá č. 1–15, sudá č. 2–18

Bělehradská – lichá č. 19–57, sudá č. 22–72

Belgická – lichá č. 1–9, sudá č. 2–10

Boženy Němcové

Čermákova

Francouzská – sudá č. 26–46

Fričova

Fügnerovo nám.

U Havlíčkových sadů

Jana Masaryka

Koperníkova

Koubkova

Legerova – lichá č. 3–21, sudá č. 2–28

Londýnská – lichá č. 1–13, sudá č. 2–10

Lublaňská – lichá č. 5–21, sudá č. 2–14

Máchova

Na Folimance

Na Kleovce

Na Kozačce

Nad Petruskou

Perucká

Pod Karlovem

Pod Nuselskými schody

Pod Zvonařkou

Rejskova

Rybalkova – sudá č. 2–14

Sarajevská

Sokolská – lichá č. 1–20, sudá č. 4–22

Šafaříkova

Šmilovského

U Zvonařky

Varšavská – lichá č. 1–23, sudá č. 2–26

Wenzigova

Záhřebská – lichá č. 1–27, sudá č. 2–52

 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1

Kladská

Mánesova – lichá č. 59–89, sudá č. 64–94

náměstí Jiřího z Poděbrad č. 1–5

Polská – lichá č. 1–19, sudá č. 36–64

Slavíkova – lichá č. 1–5

Třebízského

U Kanálky

Vinohradská – lichá č. 69–99


 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Americká – lichá č. 17–43

Anglická – sudá č. 12–30

Bělehradská – lichá č. 59–95, sudá č. 74–130

Belgická – lichá č. 11–37, sudá č. 12–42

Bruselská

Jugoslávská – lichá č. 13–29, sudá č. 10–22

Londýnská – lichá č. 15–83, sudá č. 12–62

náměstí Míru č. 15–19

Rumunská – lichá č. 21–35, sudá č. 22–36

Uruguayská – lichá č. 1–9, sudá č. 2–10


Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1

Anny Letenské – lichá č. 1–17, sudá č. 12–18

Anglická – lichá č. 1–25

Balbínova

Budečská – lichá č. 37–47, sudá č. 36–48

Čelakovského sady – sudá č. 8–12

Čerchovská

Helénská

Chopinova

Ibsenova – lichá č. 1–7

Italská

Kunětická

Krkonošská

Lichnická

Mánesova – lichá č. 1–57, sudá č. 2–62

Na Smetance

nám. Míru – č. 1–6, č. 20

Na Švihance

Polská – sudá č. 2–34

Rubešova

Římská – lichá č. 3–37, sudá č. 2–36

Slavíkova – lichá č. 7–29

Škrétova

Španělská

Vinohradská – lichá č. 11–67, sudá č. 6–30

Vozová


třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a tělesné výchovy:

území hlavního města Prahy

 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10


Benátská

Dittrichova

Dřevná

Gorazdova

Jenštejnská

Jiráskovo nám.

Karlovo nám.

Lazarská – všechna sudá čísla

Masarykovo nábř.

Myslíkova – sudá č. 2–32

Na Hrádku

Na Moráni

Na Poříčním právu

Na Zbořenci

Na Zderaze

Náplavní

Odborů

Omladinářů

Palackého nám.

Pod Slovany – lichá č. 11–23

Podskalská – lichá č. 27–35, sudá 20–22

Rašínovo nábř. – sudá č. 52–78

Resslova

Trojanova

Václavská

Vodičkova – lichá č. 1–7

Vyšehradská – lichá č. 47–53, sudá č. 26–28

Záhořanského

 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (basketbal), ekologie a informační technologie:

území hlavního města Prahy

 

Základní škola, Praha 2, Sázavská 5

Anny Letenské – sudá č. 2–10

Americká – sudá č. 20–46

Blanická

Budečská – lichá č. 1–35

Francouzská - lichá č. 1–25, sudá č. 2–24

Ibsenova č. 2

Korunní – lichá č. 1–37, sudá č. 2–38

Moravská – lichá č. 1–15, sudá č. 2–24

nám. Míru č. 7–14

Římská – lichá č. 39–45, sudá č. 38–46

Sázavská

Slezská – lichá č. l–21, sudá č. 2–36

Šubertova

U Tržnice

Uruguayská – lichá č. 11–21, sudá č. 12–22

Varšavská – lichá č. 25–37, sudá č. 28–40

Vinohradská – sudá č. 32–54

Záhřebská – lichá č. 29–43

 

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (plavání, gymnastika, judo):

území hlavního města Prahy

 

Základní škola, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27


Budečská – sudá č. 2–32

Francouzská – č. 27–33

Chodská

Korunní – lichá č. 39–65, sudá č. 40–64

Lužická

Moravská – lichá č. 17–45, sudá č. 26–52

Slezská – sudá č. 38–64

Slovenská

Šumavská

 

Základní škola u sv. Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8

Anglická – sudá č. 2–10

Hálkova

Ječná

Jugoslávská – lichá č. 1–11, sudá č. 2–8

Kateřinská

Ke Karlovu – lichá č. 7–21, sudá č. 10–24

Legerova – lichá č. 23–65, sudá č. 30–82

Lipová

Lublaňská – lichá č. 31–67, sudá č. 16–54

Malá Štěpánská

Melounová

Mikovcova

Na Bojišti

Na Rybníčku

nám. I. P. Pavlova

Pod Větrovem

Rumunská – lichá č. 1–19, sudá č. 2–20

Salmovská

Sokolská – lichá č. 25–45, sudá č. 30–68

Štěpánská – lichá č. 1–5, sudá č. 2–10

Tylovo nám.

Tyršova

U Nemocnice

V Tůních

Viničná

Vocelova

Žitná – všechna sudá číslaZákladní škola, Praha 2, Vratislavova 13

Čiklova – lichá č. 1–13   

Hostivítova 

Jaromírova 

K Rotundě 

Krokova 

Libušina 

Lumírova 

Na Libušince   

Neklanova

Nezamyslova

Oldřichova

Ostrčilovo nám.

Přemyslova

Rašínovo nábř. – sudá č. 2–26 

Sekaninova

Slavojova

Soběslavova

Spytihněvova

Svatoplukova

Štulcova

Vnislavova

V Pevnosti

Vratislavova