Představujeme nového faráře od Sv. Ludmily

Na faře u kostela sv. Ludmily se uprostřed léta vystřídali administrátoři. K 1. srpnu odešel po dvouletém působení Páter
Eliáš a na jeho místo nastoupil Gereon Tomáš Biňovec, kterého dnes představujeme.
Ve svých dvaatřiceti letech má za sebou sedm let kněžství, je členem řádu premonstrátů na Strahově. Většinu života však prožil v moravském Šumperku. Na Moravě (v Hranicích) také vystudoval Střední lesnickou školu. Vysokoškolská studia na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích přerušil kvůli noviciátu, později je dokončil v Praze. Po vysvěcení působil čtyři roky na jihu Čech, pak rok v Jihlavě a poslední dva roky v klášteře na Strahově. Nyní je administrátorem typicky velkoměstské farnosti, což může být dost podstatná změna. „Je tu určitá podobnost s Jihlavou, obě jsou to městské farnosti a složení farníků je podobné, lidé jsou například více intelektuálně zaměřeni. Ale člověk je tu pro všechny farníky. Vzal jsem si za své motto z Prvního listu Korinťanům: 'Pro všechny jsem se stal vším.' Nejsem tu tedy jen pro některé, ale skutečně pro všechny," vysvětluje Páter Gereon. Přesto připouští, že vstupuje do poněkud neznámé oblasti. Vinohrady nezná, dosud žil v jiné části Prahy: „Je to pro mě nové prostředí, nová situace, ale beru to jako výzvu. Vím, že je tu řada mladých lidí, jsou tu školy, gymnázia... myslím, že bude co dělat."
Páter Gereon zastává názor, že farnost má být společenstvím, nebo dokonce velkou rodinou. Městská pastorace však má svá specifika; je to spíš personální než teritoriální farnost. „Je potřeba připravit půdu pro to, aby se toto společenství mohlo vytvořit. Není to tedy jen věc bohoslužeb, zajištění náboženského servisu, ale vůbec podmínek pro to, aby se lidé mohli vzdělávat ve víře, aby se mohli setkávat, měli na faře zázemí... fara nemůže být uzamčený hrad, spíš naopak," konstatuje. Právě v tomto směru chce navázat na svého předchůdce pátera Eliáše, který na Vinohradech úspěšně rozvíjel práci s mládeží, dal dohromady studentský klub a věnoval se celé řadě dalších aktivit. „V tom všem chci pokračovat i já. Dr. Eliáš bude ještě učit na Arcibiskupském gymnáziu, určitá kooperace zde tedy bude. Myslím si, že je třeba navazovat na to dobré," říká farář, který zároveň pociťuje nutnost věnovat se v běžné pastoraci všem věkovým skupinám - od nejmenších po nejstarší. Své představy chce realizovat ve spolupráci s farní charitou a dalšími lidmi. Obecně by chtěl ve farnosti prohloubit duchovní, liturgický život.
Stav mysli po ničivých srpnových záplavách Páter Gereon hodnotí takto: „V Praze 2 zdánlivě běží normální život, nebyla zasažena povodněmi, ale to je jen povrchní dojem. Lidé si to pochopitelně uvědomují a je třeba, abychom vyburcovali svoje svědomí a cit, kterému říkáme solidarita - lidé ho v sobě mají někdy více, někdy méně zakořeněný. Sám jsem pomáhal při povodních na Moravě před pěti lety a vím, jak to na lidi doléhá - postpovodňová atmosféra, únava, deprese," říká farář. „Z pozice katolického kněze bych chtěl lidem dodávat důvěru a povzbuzovat je. Ne lacinými přísliby, ale apelem. Povodně jsou v určitém smyslu také událostí, která nás může přivést k hlubším otázkám, k zamyšlení nad sebou samými. Pak je tu samozřejmě praktická pomoc, ať už finanční nebo jiná," uzavírá Gereon Tomáš Biňovec, nový farář od sv. Ludmily.

Lenka Prokopová

Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout