Představujeme členy jednotlivých klubů

ODS
Šumavská 30, P-2, tel.: 2425 0792, fax: 2251 5735
předseda: ing. Libor Krátký
místopředseda: RNDr. Antonín Sochor, Mgr. Jarmila Cechnerová
členové: Mgr. Michal Basch, Jana Černochová, Alan Hopp, Ing. Karel Chramosil, Mgr. Anna Kohnová, Milena Kynclová, ing. Jiří Paluska, ing. Jaroslav Petrásek, ing. František Stádník, Ladislav Šilha, Vladimír Šimon, ing. Jan Šíma.
V případě zájmu kontaktujte manažerku ODS Praha 2 Milenu kynclovou, která Vám schůzku se žádaným zastupitelem dohodne.
*
US
předseda: RNDr. Jan Polecha, radní, předseda komise pro výchovu a vzdělávání
členové: PhDr. Andrej Gjurič, člen komise kulturní a komise sociální, Mgr. Jitka Gjuričová, členka komise bezpečnostní, JUDr. Hana Marvanová, předsedkyně bytové komise a členka komise pro výchovu a vzdělávání, Tomáš Vrbík, radní, předseda komise kulturní (člen Zastupitelstva hl. m. Prahy - předseda kontrolní komise, člen výboru kulturního a výboru pro hospodářskou politiku), RNDr. Karel Winkelbauer, zástupce starosty pro oblast rozvoje, technické infrastruktury, výstavby a životního prostředí.
Setkání s členy klubu zajišťuje RnDr. Karel Winkelbauer po předběžné telefonické dohodě: 2252 0270.
*
ČSSD
členové: ing. Irena Ondráčková (Americká 7, P-2, tel.: 2252 2380), ing. Marie Vlková (Lípová 18, P-2, tel.: 29 89 75), PaedDr. Jindřich Bělovský (Na Folimance 9, P-2, tel.: 25 99 070), ing. Jiří Kraft (Vratislavova 27, P-2, tel.: 28 58 46), Mgr. Vladimír Kučík (schránka v kanceláři zastupitelstva – ObÚ Praha 2, nám. Míru 20)
Členy Klubu mohou občané kontaktovat telefonicky, písemně na uvedené adresy, případně v kanceláři zastupitelstva na ObÚ Praha 2. Se zastupiteli ČSSD se můžete setkávat také na veřejných zasedáních zastupitelstva.
*
ODA
předseda: Radim Perlín, oblast životního prostředí, organizace veřejné správy. Tel.: 2195 22 06, E-mail: PERLIN@NATUR.CUNI.CZ
členové: Ing. arch. Eva Kačírková, výstavba a rozvoj obce. Tel.: 25 46 55, PhDr. Zdeněk Lochmann, správa majetku, bezpečnost. Tel.: 2222 0265.
Klub se schází nepravidelně, jeho jednání jsou však otevřena všem zájemcům. O datech setkání se lze telefonicky informovat u jednotlivých členů. Se členy klubu lze po domluvě samozřejmě jednat i jednotlivě.
*
KDU ČSL
Francouzská 11, 120 00 Praha 2, tel.: 2421 8458 (večer), e-mail: KDUP2@SEZNAM.CZ
předseda: Mgr. Jan Czerný
členové: MUDr. Pavla Novotná, ing. Monika Turnovská
Pravidelná setkání s občany: pondělí 17.15 – 18 h
*
KSČM
předseda: RNDr. Jaroslav Lemák
členové: Jiřina Kurandová

-red-

Zveřejněno: 03.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout