Předběžné výsledky sčítání 2001

V březnovém čísle Novin Prahy 2 jsme čtenářům slíbili, že je seznámíme s předběžnými výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo k 1. 3. 2001. Tato šetření se opakují v desetiletých cyklech a zjištěné demografické údaje vypovídají o stavu naší společnosti. V červenci Úřadu městské části Praha 2 poskytl Český statistický úřad předběžné údaje týkající se Prahy 2 (vybrané ukazatele viz srovnávací tabulka). Definitivní výsledky by měly být podle ČSÚ zpracovány počátkem roku 2002.

Období   Obyvatelstvo    Muži   Ženy   Počet domů   Počet bytů
   Praha 2
1991   61 873   28 204   33 669   2261   27 576
2001   51 652   24 134   27 518   2226   26 533


van

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout