Prázdniny lze trávit i na hřištích v Praze 2

Městská část Praha 2 každoročně umožňuje dětem, dětem s rodiči a mládeži do 26 let bezplatně trávit jejich volný čas sportováním na školních hřištích jednotlivě i organizovaně.
Školní hřiště se v odpoledních hodinách během školního roku a po celou dobu letních prázdnin stávají hřišti veřejnými, kde si návštěvníci mohou u jejich správce (kustoda) zapůjčit i potřebné sportovní potřeby a náčiní k provozování kolektivních sportů (míče, branky, sítě apod.).
U vstupu na každé hřiště je vyvěšen řád, který informuje účastníky o podmínkách a provozní době každého hřiště. Provozní doba o prázdninách je stanovena:
pondělí až pátek: od 10 do 20 h
sobota a neděle: 10 do 18 h
Od začátku července do konce srpna budou přístupná tato hřiště: při ZŠ Na Smetance 1, ZŠ K.V. Raise, ZŠ Slezská 21, ZŠ Legerova, ZŠ Resslova 10.
Každý účastník je povinen:
- na sportovní plochu vstupovat pouze ve sportovní obuvi,
- respektovat pokyny správce hřiště (kustoda),
- chovat se slušně a ukázněně a tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe (škola ani správce hřiště neodpovídá za bezpečnost účastníků provozu),
- dodržovat čistotu a pořádek a neničit zařízení (v případě poškození nebo zničení bude škola vymáhat škodu).
Je zakázáno:
- vodit na sportoviště zvířata,
- vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí s výjimkou vybraných hřišť,
- v prostoru školních hřišť kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky,
- v uvedených hodinách využívat hřiště komerčně,
- mimo určenou dobu je možný komerční pronájem, ve vyhrazené době pouze po souhlasu komise pro výchovu a vzdělávání Obvodní rady. Požadavek je nutné předložit tajemnici komise (tel. 2251 2451).

T. Lacmanová, vedoucí školského odboru

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout