Praha 2 v čele se starostkou Janou Černochovou chce klidnější provoz náplavky

V pondělí 25. září se konalo setkání lidí, kterým není lhostejná podoba náplavky Rašínova nábřeží. Proti přílišnému hluku přišli na náplavku protestovat nejen obyvatelé okolních domů, ale také představitelé městských částí Praha 2 a Praha 5. Za „dvojku“ dorazila starostka Jana Černochová, radní Martin Víšek, Michael Grundler, Jana Pospíšilová a Jaroslav Šolc. Starostka Černochová představila veřejnosti nové usnesení Rady MČ Praha 2, kterým městská část apeluje na magistrát jako vlastníka a správce náplavky, aby:

- konečně zklidnil zdejší provoz (zejména v hodinách nočního klidu)

- vznikla koncepce provozu náplavky s jasně definovanými pravidly, přičemž by Praha 2 měla být v týmu, který tuto koncepci vytváří

- v případě, že magistrát nebude ani do budoucna schopen provoz na náplavkách vltavských břehů uhlídat, zvážil jako jednu z možných řešení variantu předat náplavky do správy samotných městských částí (týká se Prahy 1, 2, 4 a 5)

Na včerejším setkání byl také představen text petice, kterou obyvatelé v okolí náplavek žádají magistrát o ochranu proti hluku na náplavce. Přímo na místě ji podepsala i Jana Černochová. Připomněla, že městská část není správcem náplavky a nemůže významně ovlivnit její provoz. Právě proto rada přijala usnesení, kterým magistrátu nabízí Praha 2 převzetí náplavky do vlastní správy.

Kromě provozu náplavky se obyvatelé dvojky obraceli na zástupce radnice i s problémy okolo PM klubu v Trojické ulici. Tento klub řeší Praha 2 dlouho, dokonce - opět usnesením rady - žádala magistrát o vyhlášku, kterou by byla omezena provozní doba problematické provozovny. Hlavní město však ústy Adriany Krnáčové žádost zamítlo. Žádné náhradní řešení ale obyvatelům dvojky nikdo nenabídl. Pro úplnost – Adriana Krnáčová včera na setkání obyvatel na náplavce nedorazila…

PETICE O OCHRANĚ PROTI HLUKU NA NÁPLAVCE JE OD 27. 9. PŘIPRAVENA K PODPISU TAKÉ NA INFOCENTRU RADNICE PRAHY 2, nám. Míru 20, vždy v úředních hodinách.

Petice a podpisový arch ke stažení ve formátu PDF

Usnesení Rady městské části Praha 2 k situaci na náplavce
(dokument ke stažení ve formátu PDF)


Text a foto: kav

Zveřejněno: 26.09.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout